AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİ

Nümunəvi test imtahan sualları
Yalnız tələbələr üçün:
Diqqət!
Təqdim olunan testlər nümunəvi xarakter daşıyır. İmtahanda təqdim olunan testlərdə fərqli test suallarının olması istisna edilmir.
İstifadəçi şifrəni daxil edin