AZ RU EN WEBMAIL
BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR / Beynəlxalq əlaqələr ofisi / Beynəlxalq layihələr

TEMPUS (http://eacea.ec.europa.eu/tempus./)

ATU beynəlxalq layihələrin aktiv iştirakçısıdır.
Belə ki, hazırki dövrə qədər Avropa Şurasının TEMPUS proqramı çərçivəsində 8 layihənin iştirakçısı olmuşuq. 

NEROA
MODERNIZING UNDERGRADUATE MEDICAL EDUCATION IN EU EASTERN NEIGHBOURING AREA (MUMEENA)
DOCUMENTATION OF QUALITY ASSURANCE OF STUDY PROGRAMS (DOQUP)
«CƏNUBİ QAFQAZDA BİOTİBBİ ELMLƏRİN ELEKTRON TƏHSİL ÜSULU İLƏ ÖYRƏNİLMƏSİ VƏ İNKİŞAF LAYİHƏSİ »
FOREIGN LANGUAGES EDUCATION FOR PROFESSIONAL PURPOSES (FLEPP)
BİOLOGİYA VƏ TİBB SAHƏSİNDƏ VİRTUAL LABORATORİYALARIN İNKİŞAFI ÜÇÜN MULTİDİSSİPLİNAR İNNOVASSİON MƏRKƏZİN YARADILMASI
“BIOLOJİ ELMLƏRDƏ VƏ TİBBDƏ HEMATOLOGİYA ÜZRƏ KURRİKULUMUN İŞLƏMƏSİ VƏ REGİONAL TƏLİM MƏRKƏZİNİN YARADILMASI
MÜBADİLƏ PROGRAMLARI
FAYDALI LİNKLƏR
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası Virtual Qarabağ
KLİNİKALAR
Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Stomatoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyə Klinikası
Rektora Yazın Elektron Universitet Online Kitabxana Xarici tələbələr üçün Əlaqə Saytın xəritəsi Təbib qəzeti Tələbələr üçün test bankı