AZ RU EN WEBMAIL
UNİVERSİTET / Elm / Elmi-Tədqiqat Laboratoriyaları / Patobiokimya

Mövzu: Qalxanabənzər vəzinin funksional də­yiş­mələri zamanı aşkar olunan qaraciyər pozul­malarının biokimyəvi və genetik göstəricilərinin xüsusiyyət­ləri (Biokimya kafedrası üzrə elmi-tədqiqat laboratoriyası, elmi rəhbər –  prof.A.M.Əfəndiyev).

Məqsəd: Qalxanabənzər vəzinin funksional dəyişiklikləri zamanı aşkar olu­nan qaraciyər pozulmalarının biokimyəvi və genetik göstəricilərinin xüsusiy­yətlərinin öyrənilməsi.

Nəticə: Tədqiqatın nəticələri göstərmişdir ki, hipo- və hipertireozlu xəstələrin qanında ALT və AST-ın miqdarında nə­zərə çarpacaq dəyişikliklər müşahidə olunmuşdur. ALT-nin miqdarı hər iki  xəstəlik zamanı 2 dəfə, AST-nin miqdarı hipotireozlu xəstələrdə 1,2, hiper­tireozlu xəstələrdə isə 1,6 dəfə  artmışdır ki, bu da qaraciyərin fəaliyyətində pozul­maların baş verdiyini göstərir. 

Qalxanabənzər vəzinin hipo­funksiyası zamanı 65% xəstələrdə kreatinkina­za­nın aktivliyi artdığı halda, hiperfunksional pozulmalar zamanı  bu faiz 2,5% xəs­tələrdə müşahidə olunmuşdur. Qələvi fosfatazanın miqdarı hər iki xəs­tə­likdə nəzərə çarpacaq dərəcədə aşağı təyin edilmişdir.

Antioksadant sistemin göstəricilərindən biri olan seruloplazminin miqdarı hipotireozlu xəstələrdə azaldığı halda, hipertireozlu xəstələrdə artması ilə  fərqlənmişdir.

Öyrəndiyimiz digər biokimyəvi parametrlərin (xolesterin, sidik cövhəri, krea­tinin, albumun, ümumi zülal, natrium, fosfor, kalsium, dəmirin) göstərici­lərin­də dəyişikliklər aşkar olunmamışdır.

Aparılan tədqiqatlar göstər­mişdir ki, qal­xa­na­bənzər vəzinin rast gəlinən hi­po­funksional pozulmaları daha çox irsi xarakterli olur və qal­xa­na­bənzər vəzinin funksoinal dəyi­şiklikləri zamanı irsi hipotireozlara daha çox təsadüf edilir.

FAYDALI LİNKLƏR
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası Virtual Qarabağ
KLİNİKALAR
Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Stomatoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyə Klinikası
Rektora Yazın Elektron Universitet Online Kitabxana Xarici tələbələr üçün Əlaqə Saytın xəritəsi Təbib qəzeti Tələbələr üçün test bankı