AZ RU EN WEBMAIL
UNİVERSİTET / Elm / Elmi hissə / Aprobasiya Şurası
1. 02.03.2021 -ci il saat 12:00 - da -  Azim Ahdab Əli qızının -  t.ü.f.d alimlik dərəcəsi almaq üçün ED 2.06 dissertasiya şurasının nəzdində 3215.01 - "Mamalıq və ginekologiya" ixtisası üzrə "Послеоперационные изменения в брюшной полости и малом тазу у женщин после операции кесарева сечения и их влияния на качество жизни" mövzusunda ATU-nun Tədris Terapevtik Klinikasında elmi seminarı keçiriləcək.

2. 05.03.2021 -ci il saat 16:00-da - Ləman İsmayıl qızı Əliyevanın - 1-ci mamalıq-ginekologiya kafedrasının baş laborantı T.ü.f.d elmi adı almaq üçün "Azsululuqla müşahidə olunan hamiləliyin, doğuşun xüsusiyyətləri, dölə, yenidoğulmuşa təsiri, müasir korreksiya metodlarının effektifliyi"mövzusunda elmi seminar keçiriləcək.

3. 09.03.2021 -ci il tarixində saat 10:00-da ED 2.06 dissertasiya şurasının nəzdində - 3234.01-"Urologiya" ixtisası üzrə  Tədris Terapevtik Klinikasında elmi seminar keçiriləcək.

4.10.03.2021-ci il saat 14:00-da Yasmin Kamran qızı Rüstəmovanın -  tibb elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün "Дисфункционирующий миокард ишемической этиологии: проблемы диагностики и пути их решения" mövzusunda ED 2.27 dissertasiya şurasının nəzdində 3218 .01 - "Kardiologiya " ixtisası üzrə  ATU-nun Tədris Terapevtik Klinikasında elmi seminar keçiriləcək.

5. 11.03.2021- ci il saat 12:00 -da - Sain Səttar qızı Səfərovanın -  t.e.d alimlik dərəcəsi almaq üçün " Клинико-патогенетические особенности ремоделирования костной ткани при сахарном диабете " BED 2.27/2 dissertasiya şurasının nəzdində 3216.01 - "Endokrinologiya" ixtisası üzrə  ATU-nun Tədris Terapevtik Klinikasında elmi seminar keçiriləcək. 

6. Elza Yusif qızı Binnətovanın- tibb üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını almaq üçün "Yatrogen veziko-vaginal fistulaların cərrahi müalicəsi və nəticələrin yaxşılaşdırma yolları"

7. 12.03.2021-ci il 2021 Saat 12.00-da - Nigar Abbasova Valeh qızının - 1 -ci mama-ginekologiya kafedrası baş laborantı "Yüngül preeklampsiya olan qadınlarda doğuş prosesinin klinik diaqnostik xüzusiyyetleri" mövzusunda elmi seminarı keçiriləcək.

8. 15.03. 2021-ci il saat 12:00-da-  İsmayılova Günay Əliheydər qızı - t.ü.f.d alimlik dərəcəsi almaq üçün  BED 2.27/2 dissertasiya şurasının nəzdində 3205.01-“Daxili xəstəliklər” və 3216.01 - "Endokrinologiya" ixtisası üzrə Влияние глиптинов на показатели углеводного обмена и сердечно-сосудистую систему у больных сахарным диабетом 2-го типа с метаболическим синдромом "  mövzusunda ATU-nun Tədris Terapevtik Klinikasında elmi seminarı keçiriləcək.

9. 16.03.2021 -ci il saat 12:00-da - Vüsalə Vidadi qızı Rəhimovanın- 1-ci mama-ginekologiya kafedrasınn baş lobarantı t.ü.f.d. elmi adını almaq üçün "Postmenapauzal dövrdə olan qadınlarda hiperandrogeniyanın klinik-diaqnostik xüsusiyyətləri" mövzusunda elmi seminarı keçiriləcək.

10. 18.03.2021-ci il saat 11:00-da - Fuad Ədalət oğlu Quliyevin -  tibb elmləri doktoru elmi adını almaq üçün 3224.01 onkologiya, 3234.01 urologiya ixtisasları üzrə Yerli-yayılmış prostat vəzi xərçənginin kompleks müalicə taktikasının təkmilləşdirilməsi mövzusunda  elmi seminarı keçiriləcək.

11. 1.04.2021 -ci il saat 12:00-da - Rzayeva Aynur Vasif qizinın - T.ü.f.d. elmi adı almaq üçün  1-ci Mama-ginekologiya kafedrasinın baş laborantı "Hiperprolaktinemiya olan qadınlarda reproduktiv sistemin patologiyasının xüsusiyyətləri, diaqnostikası və müasir medikamentoz korreksiya metodlarının effektivliyi" mövzusunda elmi seminarı keçiriləcək. 

12. 2.04.2021 -ci il saat 14:00-da - Həsənov Yaşar Məmmədağa oğlunun - tibb üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını almaq üçün"Reproduktiv yaşda olan qadınlarda uşaqlığın fibromiomasının müasir müalicə aspektləri. mövzusunda elmi seminarı keçiriləcək.

13. 05.04.2021-ci il saat 12:00-da - Hüseynov Valeh Tarıverdi oğlu - T.ü.f.d alimlik dərəcəsi almaq üçün: BED 2.27/4 dissertasiya şurasının nəzdində 3232.01- “Hematologiya və qanköçürmə” ixtisası üzrə Mielomanın gedişinin, müalicəsinin və yanaşı gedən xəstəliklərin periferik kök hüceyrə toplanmasına təsirinin öyrənilməsi“ mövzusunda ATU Tədris Terapevtik Klinikasında elmi seminarı keçiriləcək.

14. 7.04.2021-ci il saat 14:00-da - Ağahəsən Rəsulov - 1 saylı Respublika Psixiatriya Xəstəxanasının baş həkimi psixiatriya ixtisası üzrə "Организационные аспекты совершенствования психиатрической помощи в Азербайджане" mövzusunda elmi seminarı keçiriləcək.

15. 08.04.2021 -ci il Sədrəddin Atakişiyevin - "Cərrahi klinikalarda xstəxanadaxili infeksiyaların etioloji strukturu və risk amilləri" mövzusunda elmi seminarı keçiriləcək.

16. 9.04.2021- ci il saat 12.00-da - Xelilova Gunay Mirzecan qızının -  mama-ginekologiya ixtisası üzrə "Piylenme olan yeniyetme qizlarda reproduktiv sistemin formalasmasinin xususiyyetleri" mövzusunda  elmi seminarı keçiriləcək.

17. 14.04.2021-ci il saat 14:30-da Sarıyeva könül Hesen qızının - Qaraciyər sirrozu olan xestelerde kalkulyoz xolesistitin cerrahi müalicəsinə müasir yanaşmalar üsulları mövzusunda Tədris Terapevtik klinikada elmi seminarı keçiriləcək.

18.  15.04.2021-ci il saat 11:00-da - Abbasova Məryəm Rauf qızının - Tibb üzrə fəlsəfə doktoru adını almaq üçün "Состояние магистральных сосудов артериального русла у больных СД-2 типа, пргнозирование возможных осложнений и методы их корекции" mövzusunda  elmi seminarı keçiriləcək.

19.  16.04.2021 il saat 1400-da Kazımova Vüsalə Mirzə qızı - Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün 3240.01-Gigiyena ixtisasının "Tibb Universiteti tələbələrinin qidalanma statusu və sağlaçlığı arasındakı əlaqələrin gigiyenik qiymətləndirilməsi"  mövzusunda elmi seminarı keçiriləcəkdir.

20. 22.04.2021 -ci il saat 14:00-da Hacıyeca Samirə Zakir qızının T.ü.f.d alimlik dərəcəsini almaq üçün: "Koranar damarlarına stent qoyulmuş xəstələrdə restenozun inkişafında Helicobacter pylorinin rolu" mövzusunda -  elmi seminarı keçiriləcək.

21. 26.04.2021-ci il saat 12:00-da Məmmədova Sevinc Nadir qızının Клинико-патогенетические особенности перинатальных потерь в условиях перехода на современные критерии живорождения mövzusunda elmi seminarı keçiriləcək.

22. 04 may saat 11:00-da biokimya kafedrasının doktorantı İlahə Cəmşid qızı Şahverdiyevanın 2406.02 "Biokimya" ixtisasında tibb üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan "Hamiləlik anemiyaları zamanı dəmir mübadiləsi zülallarının səviyyəsinin qiymətləndirilməsi" adlı dissertasiya işinin seminar müzakirəsi keçrirləcək.

23. 06 may saat 11:00-da Qafarova Jalə Rəhman qızının Тема диссертации: "Влияние реперфузионного синдрома на некоторые функции печени и роль биогенных элементов в патогенезе их развития". 3243.01 - " Патологическая физиология".

24. 19.05.2021-ci il saat 11 00-da Hüseynova Aynur Barat qızının - T.ü.f.d. alimlik dərəcəsini almaq üçün: "Сравнительный анализ эффективности методов предоперационной подготовки и анестезии у новорожденных с некротическим энтероколитом" mövzusunda ED 2.27 dissertasiya şurasının nəzdində 3220.01-"Pediatriya" və 3231.01-"Anesteziologiya və reanimasiya" ixtisasları üzrə ATU-nun  Tədris Terapevtik Klinikasında elmi seminarı keçiriləcəkdir.

25. 21.05.2021-ci il saat 15 00 -da Pənahova Nüşabə Fərhad qızının - T.e.d. alimlik dərəcəsi almaq üçün: "Ранняя диагностика и прогнозирование функциональных нарушений у маловесных новорожденных различного гестационного возраста" mövzusunda ED 2.27 şürasının nəzdində 3220.01 - "Pediatriya" ixtisası üzrə ATU-nun Tədris Terapevtik Klinikasında elmi seminarı keçiriləcəkdir.

26. 25.05.2021-ci il saat 13:00-da Süleyman Nigar Zeyqəm qızının, t.ü.f.d. alimlik dərəcəsi almaq üçün: "Qastrointestinal şikayətləri olan şəxslərdə endoskopik və histomorfoloji müayinələrin nəticələrinin müqayisəli qiymətləndirilməsi" mövzusunda BED 2.27 Dissertasiya şurasının nəzdində 3205.01 -Daxili xəstəliklər ixtisası üzrə ATU-nun Tədris Terapevtik Klinikasında Elmi seminarı keçiriləcəkdir. 

27. 04.06.2021 ci il saat 12:00 - da Axundova Natəvan Eldar qızının - Tibb elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün ED 2.27 dissertasiya şurasının nəzdində 3215.01-Mamalıq -ginekologiya ixtisası üzrə Qadın həyatının müxtəlif dövrlərində hiperandrogeniya sindromunun patogenetik xüsusiyyətləri,kompleks diaqnostika və müalicə üsulları mövzusunda elmi seminarı keçiriləcəkdir.

28. 31.05.2021-ci il saat 10:00 - da Pənahova Nurəngiz Ələddin qızının ED 2.27 dissertasiya şurasının nəzdində 3218 .01 - "Kardiologiya " ixtisası üzrə  “Miokard infarktından sonra və stent qoyulmuş stenokardiyası olan xəstələrdə immun status və iltihabın kliniki əhəmiyyəti” mövzusunda tibb elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müzakirəsi aparılacaqdır. 

29. 11.06.2021-ci il, saat 10.00-da Əliyeva Günay İlham qızı T.ü.f.d. alimlik dərəcəsi almaq üçün: ED 2.27 dissertasiya şurasının nəzdində 3205.01 - "Daxili xəstəliklər" ixtisası üzrə ATU Tədris Terapevtik Klinikasında elmi seminar aparılacaqdır.

30. 14.06.2021 - ci il saat 11:00-da Əmiraslanova İlhamə Telman qızının "Оптимизация эрадикационного лечения больных с гастродуоденальными заболеваниями, ассоциированными с Helicobacter pylori“ mövzusunda T.ü.f.d. alimlik dərəcəsi almaq üçün: ED 2.27 dissertasiya şurasının nəzdində 3205.01- “Daxili xəstəlilər" ixtisası üzrə ATU Tədris Terapevtik Klinikasında elmi seminar aparılacaqdır.

31. 22.06.2021 - ci il saat 15:00 -da Hacıbəbirova Lalə Mehman qızının BD 2.27/4 dissertasiya şurasının nəzdində 3205.01- “Daxili xəstəliklər" və 3225.01 –“Şua diaqnostikası və terapiyası” ixtisasları üzrə T.ü.f.d. alimlik dərəcəsi almaq üçün: "Маркеры диагностики доклинической дисфункции почек при артериальной гипертензии и ее сочетании с сахарным диабетом 2 типа“ mövzusunda elmi seminarı keçiriləcək.

32. 24.06.21 tarixinde saat 12.00 -da Xelilova Gunay Mirzecan qızının ED 2.06 dissertasiya şurasının nəzdində 3215.01 - mama ginekologiya ixtisası üzrə tibb uzre felsefe doktoru alimlik dərəcəsini almaq üçün "Piylenmesi olan yeniyetme qizlarin reproduktiv sisteminin formalasmasinin ozellikleri" mövzusunda elmi seminarı keçiriləcək.

33. 24 iyun 2021 il saat 15.00 - da Iskəndərli Vəfa Bəhram qızının «Современные подходы к клинико-лабораторной диагностике,лечению и профилактики микозов глаз» mövzusunda Tədris-Terapevtik Klinikasında elmi seminarı keçiriləcək.

FAYDALI LİNKLƏR
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası Virtual Qarabağ
KLİNİKALAR
Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Stomatoloji Klinikası Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyə Klinikası
Rektora Yazın Elektron Universitet Online Kitabxana Xarici tələbələr üçün Əlaqə Saytın xəritəsi Təbib qəzeti Tələbələr üçün test bankı