Haqqında Struktur Əməkdaşlar Elektron kitabxana Elektron bazalar Yeni kitablar
Yeni kitablar

8 Frans

R 74

Rollan, Romen.

         Seçilmiş əsərləri: Burax. məsul S. İsmaylova ; red. Ə. Həsənov. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 552 s. ; 25,5 sm. - 7000 экз.

         

8(İng)

D 57

Dikkens, Çarlz Dikkens.

         Oliver Tvist. /Tər. Ə. Ağayev ; burax. məs. S. İsmaylova. - Bakı : Şərq-Qərb, 2014. - 616 s. ; 22,5 sm см. - 7000 экз. - ISBN 978-9952-512-07-6 : 

 

8 Fr

R 13

Rable, Fransua.

         Qarqantua və Pantaqurel. / F. Rable ; burax. məs. R. Kazımov ; tərc. V. Rzayev ; ön söz. müəl. K. Rüstəm ; red. A. Hacılı. - Bakı : Şərq-Qərb, 2014. - 816 s. ; 22,5 sm. - (Dünya ədəbiyyatı klassikləri). - ISBN 978-9952-32-141-8 :

 

616-089                     

M 51

Məmmədov, Loğman Abbas oğlu.

         Operativ cərrahlıq və topoqrafik anatomiya: rəhbərlik  elmi red.: E. E. Abasov, C. N. Hacıyev. - Bakı : Apostrof-A, 2019. - 1695 s. : şək. ; 36,5 sm см. - Ədəbiyyat siyahısı: 1679-1688. - 504 экз. - ISBN 978-9952-527-08-07 :

 

8(argen)

B 84

Borxes, Xorxe luis.

         Seçilmiş əsərləri / X. l. Borxes ; tərc., ön sğzün müəl. N. Əbdülrəhmanlı ; red. A. Babayev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2014. - 358 s. - ISBN 978-9952-32-137-1 

 

8(İsp)

A89

Astuias, Migel.

         Seçilmiş əsərləri [Mətn] /ön sözün müəl., tər. N. Əbdülrəhmanlı ; red. Ə. Nəsirli. - Bakı : Şərq-Qərb, 2014. - 568 s. ; 21,5 sm. - 7000 экз. - ISBN 978-9952-32-133-3 :

 

8 İng

D 85

Doyl, Artur Konan.

         Seçilmiş əsərləri [Mətn] / A. K. Doyl ; tərt. S. Musayeva ; red. S. Əli ; ön söz. müəl. Ə. Qiyas. - Bakı : Şərq-Qərb, 2014. - 342 s. ; 22,5 sm. - (Dünya ədəbiyyatı). - 7000 экз. - ISBN 978-9952-500-09-7 :

 

8(Yapon)

O 19

Oe, Kenzaburo.

         Seçilmiş əsərləri [Mətn] / K. Oe ; ön söz. müəl., tərcümə N. Əbdülrəhmanlı. - Bakı : Şərq-Qərb, 2014. - 640 s. ; 21,5 sm  - (Nobel mükafatı laureatları). - ISBN 978-9952-512-38-0 :

 

8 Amer

A 99

Azimov, Ayzek.

         Seçilmlş əsərləri. / A. A. Azimov ; tər.: H. Orucov, S. İsmaylova ; red. R. Ağayev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2010. - 527 s. ; 22,5 sm см. - (Müasir dünya ədəbiyyatı). - ISBN 978-9952-34-270-3 :

 

8 Skand.

S 62

         Skandinaviya ədəbiyyatı antologiyası. / tərcümə edən: İ. Əlfi. - Bakı : Şərq-Qərb, 2011. - 392 s. ; 22,5 sm . - (Dünya ədəbiyyatı antologiyaları). - 7000 экз. - ISBN 978-9952-512-17-5 :

 

8 Lat. Amer.

L 31

         Latın amerikası ədəbiyyatı antologiyası. / tərc. Q. Əyyub ; red. F. Alxaz. - Bakı : Şərq-Qərb, 2015. - 352 s. ; 22,5 см. - (Dünya ədəbiyyatı antologiyası).- ISBN 978-9952-500-06-6 :

 

8 Yapon

R 91

Rünoske, Akutaqava.

         Seçilmiş əsərləri. / A. Rünoske ; tərcüməçi və, ön sözün müəl. N. Cabbarlı. - Bakı : Şərq-Qərb, 2011. - 568 s. ; 22,5 sm. - 7000 экз. - ISBN 978-9952-512-18-2 :

      

 8 Amer

K 27

Kastaneda, Karlos.

         Don Xuanla söhbətlər [Mətn] / K. Kastaneda ; tərc. edən F. Seyidbəyli. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 352 s. ; 22,5 sm.  - ISBN 978-9952-512-52-6 :

 

8 Frans

P 83

Prust, Marsel.

         Svana doğru / M. Prust ; tərcümə edən. N. Cabbarlı. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 512 s. ; 22,5 sm - 7000 экз. - ISBN 978-9952-512-69-4 :

 

8 Alm

Q 76

Qrass, Günter.

         Mənim yüzilliyim. / G. Qrass ; tərcümə edən N. Cabbarlı ; red. D. Mustafayev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 456 s. ; 21,5 sm. - (Nobel mükafatı laureatları). -  ISBN 978-9952-512-61-8 :

 

 

8 İtal

E 30

Eko, Umberto.

         Qızılgülün adı [Mətn] / U. Eko ; tərcümə edən S. Bulut. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 680 s. ; 22,5 sm. - 7000 экз. - ISBN 978-9952-500-07-3 :

 

8 Alm

M 23

Mann, Tomas.

         Seçilmiş əsərləri [Mətn] / T. Mann ; tərcümə edən. İ. Əlifoğlu ; red. N. Cabbarlı. - Bakı : Şərq-Qərb, 2014. - 672 s. ; 21,5 sm. - (Nobel mükafatı laureatları). - 7000 экз. - ISBN 978-9952-512-59-5 :

 

8 Avst

K 24

Kanetti, Elias.

         Korlaşma. /tərcümə edən R. Nazimqızı. - Bakı : Şərq-Qərb, 2011. - 760 s. ; 21,5 sm . - (Nobel mükafatı laureatları). - 7000 экз. - ISBN 978-9952-512-68-7 :

 

8 İng

F 25

Faulz, Con.

         Secilmiş əsərləri. / C. Faulz ; nərcümə edən: İ. Əlfi. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 520 s. ; 22,5 sm. - (Müasir dünya ədəbiyyatı). - 7000 экз. - ISBN 978-9952-512-72-4 :

 

8 Alm

H 47

Heyne, Henrix.

         Seçilmiş əsərləri [Mətn] / H. Heyne ; tərcümə edən: İ. Əlfi. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 296 s. ; 22,5 sm. - 7000 экз. - ISBN 978-9952-512-06-9 :

 

8 Frans

F 74

Flober, Qustav.

         Madam Bovari [Mətn] / Q Flober. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 392 s. ; 22,5 sm. - 7000 экз. - ISBN 978-9952-512-73-1 :

 

8 Yapon

Y 29

         Yapon ədəbiyyatı antologiyası [Mətn] / tərtib edən: F. Q. İslamzadə. - Bakı : Şərq-Qərb, 2010. - 352 s. ; 22,5 sm см. - (Dünya ədəbiyyatı antologiyaları). - 7000 экз. - ISBN 978-9952-500-10-3

 

8 Yunan

Y 83

         Yunan və Roma əfsanələri antologiyası. /Ön sözün müəl., tərcümə edən: Ə. Qiyas. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 264 s. ; 22,5 sm. - (Dünya ədəbiyyatı antologiyaları). - 7000 экз. -ISBN 978-9952-500-08-0

 

8 Amer

M 69

 Mitçel, Marqaret.

        Küləklə sovrulanlar [Mətn] / M. Marqaret.

         C. I. / ön sözün müəllifi, tərcümə: K. Nəzərli. - Bakı : Şərq-Qərb, 2014. - 640 c. ; 22,5 sm . - (Müasir dünya ədəbiyyatı). - ISBN 978-9952-505-03-0 :

 

8 Amer

V 94

Vulf, Tomas.

         Seçilmiş əsərləri  /Tərcümə: N. Əbdülrəhmanlı, A. Məsud ; red. İ. Qasımov. - Bakı : Şərq-Qərb, 2015. - (Nobel mükafatı laureatları). - ISBN 978-9952-32-130-2 :

 

8 Rus

P 20

Pasternak, Boris.

         Doktor Jivaqo: roman / B. Pasternak ; tərcümə edən: Ə. Qiyas. - Bakı : Şərq-Qərb, 2011. - 848 s. ; 21,5 sm см. - (Nobel mükafatı laureatları). - 7000 экз. - ISBN 978-9952-512-90-8 :

 

8

D 97

         Dünya dramaturgiyası antologiyası [Mətn] : iki cilddə.

         I cild. / tərcümə: E. Əfəndiyev, Y. Əliyev ; ön sözün müəl. Y. Əliyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2014. - 528 s. ; 22,5 sm . - ISBN 978-9952-489-21-9 :

 

8

D 97

         Dünya dramaturgiyası antologiyası [Mətn] : iki cilddə.

         II cild / tərcümə edən D. Müstafayev ; red. N. Cabbarlı. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 600 s. ; 22,5 sm. - 7000 экз. - ISBN 978-9952-489-21-9 :

 

8 Frans

E 29

Ekzüperi, Antuan De Sent.

         Seçilmiş əsərləri. / A. D. S. Ekzüperi ; tərtib edən İ. İlyaslı ; red. Ə. Qiyas. - Bakı : Qafqaz, 2015. - 376 s. ; 22,5 sm. - ISBN 978-9952-500-07-3 :

 

8 Amer

F 72

Fitscerald, Frensis Skott.

         Seçilmiş əsərləri [Mətn] / F. S. Fitscerald. - Bakı : Şərq-Qərb, 2011. - 328 s. ; 22 sm. - 7000 экз. - ISBN 978-9952-512-05-2 :

 

8 Alman

B 84

Brext, Bertold.

         Seçilmiş əsərləri [Mətn] / B. Brext ; tərcümə edən: İ. Əlfi ; red. D. Müstafayev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2011. - 608 s. ; 22,5 sm. - (Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı). - 7000 экз. - ISBN 978-9952-512-04-5 :

 

8

C 13

Cabbarlı, Cəfər.

         Əsərləri: beş cilddə.

         C. III. / buraxılışa məsul: S. İsmayilova ; baş red. S. Bektaşi. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 308 s. ; 30,5 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-477-66

 

8

C 13

Cabbarlı, Cəfər.

         Əsərləri : beş cilddə

         C.II. / buraxılışa məsul: S. İsmayılova ; baş red. S. Bektaşi. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 308 s. ; 30,5 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-477-66-5 : 41.77 AZN

 

8

C 13

Cabbarlı, Cəfər.

         Əsərləri: beş cilddə.

         C.I. / buraxılışa məsul: S. İsmaylova. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 272 s. ; 30,5 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-477-66-5 :

 

615.11

Q 47

Qəniyev, M. M., Abdulkərimova F.

         Ümumi reseptura: dərs vəsaiti. / F. D. Abdulkərimova ; rəy.: F. İ. Cəfərov, F. Q. İslamzadə, A. M. Əfəndiyev ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, ATU. - yenidən işlənmim və təkmil. VI nəşr. - Bakı : Təbib, 2018. - 326 s. ; 24,5 sm. - 200 экз.

 

615(075)

Q 47

Qəniyev, Musa Mehdi oğlu.

         Farmakologiya : dərslik. I hissə / Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti ; elmi red.: V. Y. Əsmətov, G. A. Hüseynova ; rəy.: S. C. Əliyev, D. Y. Hüseynov. - yenidən işlənmiş və təkmil. X nəşr. - Bakı : Təbib, 2019. - 499 s. : şək. ; 26,5 sm. - Biblioqr.: s. 494-495. - 150 экз.

 

8

İ 96

 

         XX əsr dünya ədəbiyyatı antologiyası

         II cild / Buraxılışa məsul: S. İsmayılova : baş red. S. Bektaşi. - Bakı : Şərq-Qərb, 2011. - 520 s. (Dünya ədəbiyyatı antologiyaları) 22,5 sm см. - 7000 экз. - ISBN 978-9952-512-39-7 :

 

8

İ 96

         XX əsr dünya ədəbiyyatı antologiyası

         I cild / buraxılışa məsul S. İsmayilova : baş red. S. Bektaşi. - Bakı : Şərq-Qərb, 2011. - 504 s. ; 22,5 sm. (Dünya ədəbiyyatı antologiyaları) - 7000 экз. - ISBN 978-9952-512-39-7 :

 

 8

İ 96

         XX əsr dünya ədəbiyyatı antologiyası.

         C. III / buraxılışa məsul: S. İsmayılova ; red. Q. Nuriyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2011. -488 s. ; 22,5 sm . - (Dünya ədəbiyyatı antologiyaları). - 7000 экз. - ISBN 978-9952-512-39-7 :

 

 

8 Türk

T 93

         Türk xalqları ədəbiyyatı antologiyası: üç cilddə. - (Dünya ədəbiyyatı antologiyaları).

         II cild / buraxılışa məsul: S. İsmayılova ; baş red. S. Bektaşi. – Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - ISBN 978-9952-512-76-2 :

 

8

F 99

Füzuli, Məhəmməd.

         Seçilmiş əsərləri.

         C.II : seçilmiş əsərləri / red. T. Kərimli ; buraxılişa məsul: S. İsmayılova. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 808 s. ; 30,5 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-512-53-3 :

 

8

F 99

Füzuli, Məhəmməd.

         Seçilmiş əsərləri: üç cilddə

         C.I.  / red. T. Kərimli. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 492 s. ; 30,5 sm. - ISBN 978-9952-512-53-3 :

 

8

T 93

         Türk xalqları ədəbiyyatı antologiyası: üç cilddə.

         III cild / buraxılışa məsul: S. İsmayılova ; red. Q. Nuriyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 464 s. - (Dünya ədəbiyyatı antologiyaları). ; 22,5 sm. - 7000 экз. - ISBN 978-9952-512-76-2 :

 

8(Türk)

T 93

         Türk xalqları ədəbiyyatı antologiyası: üç cilddə.

         I  cild / buraxılışa məsul: S. İsmayılova ; red. T. Rüstəmova. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 463 s. ; 22,5 sm см. - (Dünya ədəbiyyatı antologiyaları). - 700 экз. - ISBN 978-9952-512-76-2 :

 

8

İ 96

         XX əsr dünya ədəbiyyatı antologiyası.

         C. III / buraxılışa məsul: S. İsmayılova ; red. Q. Nuriyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2011. -488 s. ; 22,5 sm . - (Dünya ədəbiyyatı antologiyaları). - ISBN 978-9952-512-39-7 :

 

78

A 37

Axundov, Ağamusa, Kazımov Qəzənfər

         Üzeyir Hacıbəylinin dili / A. Axundov, Q. ; Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Mədəniyyət Fondu. - Bakı : Şərq-Qərb Nəşriyyat  Evi, 2014. - 168 s. ; 23 sm. - ISBN 978-9952-489-44-06 :

 

78

X 23

Xalıqzadə, Fəttah.

         Üzeyir Hacıbəyli və folklor/ F. Xalıqzadə ; elmi red. G. A. Abdullazadə ; rəy. S. F. Fərəcov. - Bakı : "Şərq-Qərb" Nəşriyyat Evi, 2014. - 276 s. ; 23 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-489-48-4 :

        

78

Ə 65

Əliyeva, Fərəh.

         Üzeyir Hacıbəyli - şəxsiyyət və cəmiyyət /red. F. Əlizadə ; rəy.: F. Bədəlbəyli, S. Fərəcov ; Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Mədəniyyət Fondu. - Bakı : Şərq-Qərb, 2014. - 368 s. ; 23 sm. - ISBN 978-9952-489-46-0 :

 

78

D 14

Дадаш-заде, Кямиля.

         Восхождение (Узеир Гаджибейли и ашыгское искусство : интертекстуальный диалог)  /  Heydər Əliyev Fondu, AMF. - Баку : Издательский Дом "Şərq-Qərb", 2014. - 232 с. ; 23 см. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-489-47-7 :

 

78

H 14

Hacıyev, Tofiq.

         Üzeyir Hacıbəylinin bədii dili /Red.: C. Məm-mədov. - Bakı : Şərq-Qərb, 2014. - 280 s. ; 23 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-489-43-9 :

 

78

Ü 93

         Üzeyir Hacıbəyli (məqalə, oçerk, esse, arxiv materialları ) / Red. A. Tağızadə ; rəy.: Z. Səfərova, R. Zöhrabov. - Bakı : Şərq-Qərb nəşriyyat  evi, 2014. - 280 s. ; 23 sm. - ISBN 978-9952-489-45-3 :

 

8

S16

Şaiq, Abdulla.

         Seçilmiş əsərləri: üç cilddə.

         C. I. / buraxılışa məsul: S. İsmayilova. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 428 s. ; 30,5 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-477-01-6 :

 

 8

S 17

Şaiq, Abdulla.

         Seçilmiş  əsərləri: üç cilddə.

         II cild / buraxılışa məsul: S. İsmayılova. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 544 s. ; 30,5 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-477-01-6 :

  

8

Ş 17

Şaiq, Abdulla.

         Seçilmiş  əsərləri: üç cilddə.

         III cild / buraxılışa məsul: S. İsmayılova. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 528 s. ; 20,5 sm . - 1000 экз. - ISBN 978-9952-477-01-6 :

 

8

R 99

Rza, Rəsul.

         Seçilmiş əsərləri: beş cilddə.

         C.I. / büraxılışa məsul: S. İsmayılova. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 296 s. ; 30,5 sm.  - ISBN 978-9952-32-8 :

 

8

R 99

Rza, Rəsul Rza.

         Seçilmiş əsərləri: beş cilddə.

         C.II. / buraxılışa məsul: S. İsmayılova. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 352 s. ; 30,5 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-512-32-8 :

 

8

R 99

Rza, Rəsul.

         Seçilmiş əsərləri: beş cilddə.

         C.III / buraxılışa məsul: S. İsmayılova. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 252 s. 30,5 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-512-32-8 :

         

8

R 99

Rəsul, Rza.

         Seçilmiş əsərləri: beş cilddə.

         C.IV / buraxılışa məsul: S. İsmayılova. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 308 s. ; 30,5 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-512-32-8 :

 

8

R 99

Rza, Rəsul.

         Seçilmiş əsərləri: beş cilddə.

         C.V / buraxılışa məsul: S. İsmayılova. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 208 s. ; 30,5 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-512-32-8 :

 

78

H 14

Hacıbəyli, Üzeyir.

         Koroğlu: partitura. I pərdə /buraxılışa məsul: S. İsmayılova. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 280 s. ; 40 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-477-17-7 :

 

78

H 14

Hacıbəyli, Üzeyir.

         Koroğlu: partitura. II pərdə / buraxılışa məsul: S. İsmayılova. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 248 s. ; 40 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-477-18-4 :

 

78

H 14

Hacıbəyli, Üzeyir.

         Koroğlu. 5 pərdəli opera: partitura. IV pərdə / büraxılışa məsul: S. İsmayılova. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 284 s. ; 40 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-477-20-7 :

 

78

H 14

Hacıbəyli, Üzeyir.

        Koroğlu. 5 pərdədə: partitura. V pərdə / bura-xılışa məsul: S. İsmayılova. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 176 s. ; 40 sm. - ISBN 978-9952-477-21-4 :

 

8

V 96

Vurğun, Səməd.

         Seçilmiş əsərləri: beş cilddə

         C. I. / buraxılışa məsul: S. İsmayılova. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 220 s. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-512-19-9 :

 

8

V 96

Vurğun, Səməd.

         Seçilmiş əsərləri [Mətn] : beş cild.

         C. II. / buraxılışa məsul: S. İsmayılova. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 236 s. ; 30,5 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-512-19-9

 

8

V 96

Vurğun, Səməd.

         Seçilmiş əsərləri: beş cilddə

         C. III. / buraxılışa məsul: S. İsmayılova. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 388 s. ; 30,5 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-512-19-9 :

 

8

V 96

Vurğun, Səməd.

         Seçilmiş əsərləri: beş cilddə

         C. IV. / buraxılışa məsul: S. İsmayılova. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 324 s. ; 30,5 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-512-19-9 :

  

8

V 96

Vurğun, Səməd.

         Seçilmiş  əsərləri: beş cilddə

         C.V. / bıraxılışa məsul: S. İsmayılova. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 324 s. ; 30,5 sm - 1000 экз. - ISBN 978-9952-512-19-9 :

 

 8

N 75

Gəncəvi, Nizami.

         Əsərləri : 2 cilddə.

         C. II : Yeddi gözəl. İskəndərnamə. İqbalnamə / büraxlışa məsul: S. İsmayılova. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 764 s. ; 45 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-40-445-6 :

 

8

N 75

Gəncəvi, Nizami.

         Əsərləri: üç cilddə

         C.I. / buraxılışa məsul: S. İsmayılova. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 780 s. ; 45 sm . - 1000 экз. - ISBN 978-9952-40-445-6 :

 

8

A 37

Axundzade, Mirzə Fətəli.

         Əsərləri: üç cilddə.

         C. I / buraxılışa məsul: S. İsmayılova. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 240 s. ; 30,5 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-512-91-5 :

 

8

A 37

Axundzadə, Mirzə Fətəli.

         Əsərləri: üç cilddə.

          C. II. / buraxılışa məsul: S. İsmayılova. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 300 s. ; 30,5 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-512--91-5 :

      

8

A 37

Axundzadə, Mirzə Fətəli.

         Əsərləri: üç cilddə.

          C. III. / buraxılışa məsul: S. İsmayılova. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 272 s. ; 30,5 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-512-91-5:

 

8

N 59

Nəsimi, İmadəddin.

         Seçilmiş əsərləri: iki cilddə

         C. I / buraxılışa məsul: S. İsmayılova. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 320 s. ; 30,5 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-477-07-08 :

 

616-089(075)

M 51

Məmmədov, L. A. və başq.

         Bel və peritonarxası sahənin topoqrafiyası və cərrahi əməliyyatları: dərslik. /E. Ç. Əkbərov, S. M. Yaqubova. - 2-ci nəşr. - Bakı : Azərbaycan Dövlət nəşriyyatı, 2018. - 160 s. şək;  - Biblioq.: с. 158-159.

 

616-089(075)

M 51

Məmmədov, L. A. və başq.

         Operativ cərrahlıq və topoqrafik anatomiya (Boyun nahiyəsi) : dərslik /E.Ç. Əkbərov, S. M. Yaqubova. - Bakı : Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 2018. - 170 s. : şək. 29 sm. - Biblioq.: s. 166-168.

 

 616-089(075)

M 51

Məmmədov, L. A. və başq.

         Operativ cərrahlıq və topoqrafik anatomiya (Baş nahiyəsi): dərslik /E. Ç. Əkbərov, T. S. Sultanova. - Bakı : Azərbaycan Dövlət nəşriyyatı, 2018. - 316 s. ; 29 sm  - Biblioq. : s. 311-313. - 100 экз.

 

577.1

B 66 

         Bioloji kimyadan laboratoriya məşğələləri / F. Q. İslamzadə, A. N. Qarayev, A. Ə. Eyyubova ; elmi red. G. İ. Əzizova ; rəy.: A. Ə. Quliyev, F. İ. İslam-zadə. - Bakı : Təbib, 2019. - 380 s. ; 22,5 sm.

 

8

N 59

Nəsimi, İmadəddin.

         Seçilmiş əsərləri : iki cilddə

         C. II / buraxılışa məsul: S. İsmayılova. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 348 s. ; 30,5 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-477-07-8 :

 

78 Az

S 13

Sabitoğlu, Emin.

         Əlvida. Səs və fortapiano  üçün mahnılar buraxılışa məsul: S. İsmayılova ; tərtibçi, ön sözün müəllifi: C. Mahmudova. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 256 s. ; 40 sm.  - ISBN 978-9952-477-16-0 :

        

78

Ç 48

Çəmənli, Mustafa.

         Xan Şuşinski. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 168 s. ; 22,5 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-517-15-6 : 

      

78

H 63

Həsənova, Cəmilə.

         Bülbül ( Murtuza Məmmədov ). - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 128 s. ; 22,5 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-477-90-0 :

78

H 98

Hüseynoğlu, Sərvaz.

         Şəkili Ələsgər (Ələsgər Abdullayev). - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 128 s. ; 22,5 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-517-11-8 :

 

78

Ç 46

Çəmənli, Mustafa.

         Şövkət Ələkbərova. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 160 s. ; 22,5 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-477-84-9 :

 

78

C 13

Cabbarlı, Nərgiz.

       Rübabə Muradova. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 144 s. ; 22,5 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-477-89-4 :

 

792

R 52

Rəhimli, İlham.

         Məmmədrza Şeyxzamanov. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 168 s. ; 22,5 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-99-52-517-20-0 :

 

792

R 52

Rəhimli, İlham.

         Nəsibə Zeynalova.- Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 192 s. ; 22,5 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-477-95-5 :

 

792

Q 24

Qaraca, Bəxtiyar.

         Hüseyn Ərəblinski. / B. Qaraca. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 128 s. ; 22,5 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-517-53-8 :

 

792

R 52

Rəhimli, İlham.

       Abbasmirzə Şərifzadə. / İ. Rəhimli. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 152 s. ; 22,5 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-517-32-3 :

 

78

H 98

Hüseynoğlu, Sərvaz.

       Segah İslam ( İslam Abdullayev). / S. Hüseyn-oğlu. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 136 s. ; 22,5 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-517-10-1 :

 

8

X 53

Xətai, Şah İsmayıl.

      Əsərləri. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 372 s. ; 35 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-512-30-4 :

 

616.43(075)

M 51 

Məmmədhəsənov, Rafiq Musa oğlu.

         Endokrinologiya: dərslik . - 4-cü nəşr, yenidən işlənmiş, əlavələr olunmuş. - Bakı : Mert Promosyon nəşriyyatı, 2019. - 284 s. : üll.: 47 ; 24sm. - Biblioq.: s. 281-283. - 500 экз. - ISBN 978-9952-37-340-0

 

8

S 39

Səhhət, Abbas.

         Seçilmiş əsərləri. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 376 s. ; 30,5 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-512-

95-3 :

 

8

V 17

Vaqif, Molla Pənah.

       Əsərləri / M. P. Vaqif. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 272 s. ; 30,5 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-512-29-8 :

     

8

R 88

Rustaveli, Şota.

         Pələng dərisi geymiş pəhləvan/tərcümə edən-lər: S. Vurğun, M. Rahim, S. Rüstəm. - 5-i nəşr. - Bakı : "Şərq-Qərb" Nəşriyyat Evi, 2014. - 436 s. ; 40 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-489-53-8 :

78

M 47

         Məhsəti Gəncəvi nəğmələri / ön söz, tərcümə: R. Hüseynov ; musiqi red. K. Sədirxanova. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 52 s. ; 30,5 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-32-099-2 :

      

4(Az)(03)

A 99

         Azərbaycanca - ingiliscə lüğət. A -Z: lüğətdə təxminən 55000 söz, söz birləşməsi və cümlə daxil edilmişdir / red. E. İ. Hacıyev. - 2-ci nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 896 s. ; 23 sm см. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-505-36-8 :

      

8

Ş 66

Şirvani, Xaqani.

         Seçilmiş əsərləri / X. Şirvani. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 836 s. ; 30,5 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-477-10-8 :

 

   8

Ş 66

Şirvani, Seyid Əzim.

         Seçilmiş  əsərləri: iki cilddə

         C. I. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 492 s. ; 30,2 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-512-43-4 :

 

8

Ş 66

Şirvani, Seyid Əzim.

         Seçilmiş  əsərləri: iki cilddə

         C. II. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 480 s. ; 30,5 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-512-43-4 :

 

9(Аз)

К 13

Каджар, Чингиз.

         Старая Шуша. /Pед.: Ф. Мамедова, В. Кулиев. - Баку : Издательский Дом "Şərq-Qərb", 2014. - 344 с. ; 30,5 см. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-34--096-9 :

 

78(03)

Э 68 

         Энциклопедия Азербайджанского мугама  / Фонд Гейдара Алиева, Союз Композиторов Азербайджана ; предс. ред. коллегии М. Алиева ; ред.: С. Агаева, Р. Зохрабов ; гл. ред. Ф. Ализаде. - Баку : Издательский Дом "Şərq-Qərb", 2012. - 264 с. ; 45 см. - 1000 экз.

 

78

Ə 73

Əmirov, Fikrət Cəmil oğlu.

         Sevil: üçpərdəli opera. I pərdə. Partitura.  - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 260 s. ; 45 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-477-63-4 :

        

78

Ə 73

Əmirov, Fikrət Cəmil oğlu.

         Saçlı : xor və simfonik orkestr üçün.  Xəzəri fəth edənlər: xor və simfonik orkestr üçün poema: partitura - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 60 s. ; 45 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-477-54-2 :

   

  78

Ə 73

Əmirov, Fikrət Cəmil oğlu.

         Sevil: üçpərdəli opera. III pərdə. partitura / libretto T. Əyyubov ; musiqi red. R. Xəlilov. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 132 s. ; 45 sm. ISBN 978-9952-477-65-8 :

   

 78

Ə 73

Əmirov, Fikrət Cəmil oğlu.

         Sevil: üçpərdəli opera. II pərdə. partitura /  musiqi red. R. Xəlilov ; libretto T. Əyyubov. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 148 s. ; 50 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-477-64-1 :

78

Ə 73

Əmirov, Fikrət Cəmil oğlu.

         Nəsimi haqqında dastan - faciəvi musiqi. Azərbaycan qravürləri: partitura /musiqi red. M. Mirzəyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 164 s. ; 50 sm. - 1000 экз.  ISBN 978-9952-477-59-7 :

 

78

Ə 73

Əmirov, Fikrət Cəmil oğlu.

         Simfonik rəqslər. Uşaq lövhələri: partitura /musiqi red. M. Mirzəyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 116 s. ; 50 sm. ISBN 978-9952-477-60-3 :

 

78

Ə 73

Əmirov, Fikrət Cəmil oğlu.

         Böyük Vətən müharibəsi qəhrəmanlarının əziz  xatirəsinə poema - rekviyem. Azərbaycan simfonik  süitası : partitura. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 148 s. ; 50 sm см. - 1000 экз. - ISBN 978-0052-477-62-7 :

 

78

Ə 73

Əmirov, Fikrət Cəmil oğlu.

         Üzeyir Hacıbəyliyə ithaf. Asəf Zeynallının xatirəsinə elegiya. Nizaminin xatirəsinə simfoniya: partitura /musiqi red. M. Mirzəyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 108 s. - ISBN 978-9952-477-57-3:

       

78

Ə 73

Əmirov, Fikrət Cəmil oğlu.

         Azərbaycan kapriççiosu. Həyat səhifələri: partitura / F. Əmirov ; musiqi red. M. Mirzəyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 172 s. ; 50 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-477-58-0 :

       

78

Ə 73

Əmirov, Fikrət Cəmil oğlu.

         Violino, fortepiano və orkestr üçün ikili konsert. Fortepiano və orkest üçün ərəb mövzuları əsasında konsert. Fortepiano və xalq çalğı alətləri orkestri üçün konsert: partitura. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 356 s. ; 50 sm. - ISBN 978-9952-477-55-9 :

 

78

Ə73

Əmirov, Fikrət Cəmil oğlu.

         Gürcüstan. Rustaveli : xor və simfonik orkestr üçün kantata.; Simfonik portretlər: vokal-simfonik poema: partitura /musiqi red. M. Mirzəyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 220 s. ; 50 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-477-61-0 :

 

78

Ə 73

Əmirov, Fikrət Cəmil oğlu.

         Min bir gecə : ikipərdəli balet. I pərdə. Partitura / F. C. Əmirov ; libretto: M. İbrahimbəyov, R. İbrahimbəyov ; müsiqi red. R. Xəlilov. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 204 s. ; 50 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-477-45-0 :

 

78

Ə 73

Əmirov, Fikrət Cəmil oğlu.

         Min bir gecə: ikipərdəli balet. II pərdə. Partitura /libretto M. İbrahimbəyov ; musiqi red. R. Xəlilov. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 228 s. ; 50 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-477-47-4 :

 

8(Amer)

B 42

Bellou, Sol.

         Hersoq. /red.:  Safruh, E. İlham. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 512 s. ; 22.5 sm. - (Müasir dünya ədəbiyyatı). - 7000 экз. - ISBN 978 9952 500 07 3 :

 

4X(ərəb)(fars)(038)

K80

 Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti: iki cilddə.

         C. I : A - L / Azərbaycan Milli Elmlər Akade-miyası Dilçilik İnstitutu ; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Dilçilik İnstitutu. - 5-ci nəşr, yenidən işlənilmiş və təkmilləşdirilmiş. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 408 s. - ISBN 978-9952-498-65-3 :

 

617:355(075)

N 59 

Nəsirov, M.Y., Salahov Z. Ə.

         Hərbi-səhra cərrahiyyəsi  / M. Y. Nəsirov, Z. Salahov ; rəy.: B. A. Ağayev, V. Q. Verdiyev. - Bakı : Elm və təhsil, 2017. - 608 s. ; 30 sm. - 500 экз. - ISBN 978-9952-8176-2-1 :

 

616.12-085.22(075)

K 26

         Kardiofarmakologiya: dərs vəsaiti / M. Qəni-yev, V. Əsmətov, E. Şadlinski ; Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : Təbib, 2020. - 304 s. : şək., cəd. ; 22,5 sm. - 200 экз.

 

616.5-009(075)

D 33 

         Dermatovenerologiya üzrə situasion məsələlər: dərs vəsaiti / Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, ATU, Dermatologiya kafedrası ; red. Z. H. Fərəcov. - Bakı : Təbib, 2018. - 135 s. ; 21,5 sm.

 

616.5-022

Ə 73

Əmirova, İrina Aleksandr qızı.

         Bakterial dermatozlar: tədris vəsaiti / İ. A. Əmirova ; resenz.: S. H. Kərimov, F. R. Mahmudov. - Bakı : OSKAR, 2014. - 173 s. : şək. ; 22 sm.

 

616.5-022

А 62 

Амирова, Ирина Александровна и др.

         Клинические аспекты бактериальных дерматозов: клиническое пособие / И. А. Амирова, З. Г. Фараджев, С. А. Алиева ; рец. С. Г. Керимов. - Баку : ОСКАР, 2013. - 200 с. ; 22 см.

 

616.41/.43

Q 89

Qurbanov, Yaqub  Ziyəddin  lu.

        Qanyaradıendokrin sistemi stəlik-rinin  propedevtikası: Tibb Universiteti tələbələri üçün dərslik

         C. IV / rəyçilər: R. M. Məmmədhəsənov, Ə. A. Hidayətov ; red.: R. Ə. Rzayeva, M. S. Novruzova, N. V. Zeynalova. - Bakı : CBS, 2016. - 336 s. ; 25,5 sm см. - 300 экз. - ISBN 978-9952-829-86-0 :

 

617(038)

A 35

Ağayev, R. M., Abbasov P. A.

         Cərrahiyyə terminləri lüğəti. / R. M. Ağayev, P. A. Abbasov ; rəy. Q. F. Müslümov ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, ATU. - Bakı : Təbib, 2019. - 160 s. ; 20,5 sm. - 200 экз.

 

615.9

Q 24

Qarayev, E. A., Paşayeva S. A.

         Toksikoloji kimyadan praktikum: dərs vəsaiti

         H. II / S. A. Paşayeva ; Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : Təbib, 2019. - 164 s.

 

78

H 98

Hüseynoğlu, Sərvaz.

         Məşədi Məmməd Fərzəliyev / S. Hüseynoğlu. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 120 s. ; 22,5 sm. - ISBN 978-9952-477-88-7 :

 

78

H 98

Hüseynoğlu, Sərvaz.

       Keçəçi oğlu Məhəmməd / S. Hüseynoğlu. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 128 s. ; 22,5 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-477-86-3 :

       

792

R 52

Rəhimli, İlham.

         Barat Şəkinskaya [Mətn] / İ. Rəhimli. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 216 s. ; 22,5 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-517-22-4 :

 

792

R 52

Rəhimli, İlham.

         Ağasadıq Gəraybəyli. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 216 s. ; 22,5 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-477-92-4 :

 

792

R 52

Rəhimli, İlham.

         İbrahim Həmzəyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 176 s. ; 22,5 sm. - ISBN 978-9952-517-03-3 :

 

792

Ç 48

Çəmənli, Mustafa.

         Əhməd Ağdamski. / M. Çəmənli. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 168 s. ; 22,5 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-517-26-2 :

      

78

N 62

Nəzirli, Kamran.

         Zülfi Adıgözəlov. / K. Nəzirli. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 128 s. - ISBN 978-9952-477-83-2 

 

 78

H 63

Həsənova, Şəhla.

         Lütfiyar İmanov / Ş. Həsənova. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 104 s. ; 22,5 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-477-93-1 : 30. 09 AZN

 

 78

S 47

Səməd, Möhbəddin.

         İslam Rzayev / M. Səməd. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 120 s. ; 22,5 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-512-81-6 :

 

78

Ç 46

Çəmənli, Mustafa.

         Əbülfət Əliyev / M. Çəmənli. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 160 s. ; 22,5 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-477-76-4 :

 

792

İ 85

İsrafilov, İsrafil.

         Adil İsgəndərov / İ. İsrafilov. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 160 s. ; 22,5 sm . - 1000 экз. - ISBN 978-9952-477-85-6 :

 

78

Q 16

Qafarova, Zemfira.

         Bəhram Mansurov / Z. Qafarova. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 128 s. ; 22,5 sm. - 1000 экз.

 

78

N 62

Nəzirli, Kamran.

         Zülfi Adıgözəlov / K. Nəzirli. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 128 s. ; 22,5 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-477-83-2 :

 

615.9(076.1)(075)

Ə 34

Əfəndiyev, İ. N., Əzizov V, Ə.

      Klinik toksikologiya üzrə situasion məsələlər: dərs vəsaiti / İ. N. Əfəndiyev, V. Əzizov ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : Təbib, 2019. - 55 s. ; 21 sm.

      

611:572.5

Ş 14 

Şadlinski, V. B., Abdullayev A. S.

         Antropologiya morfologiyanın əsasları ilə: dərs vəsaiti / V. B. Şadlinski, A. S. Abdullayev ; rəy.: B. M. Hüseynov, C. Ə. Nəcəfov. - Bakı : SAHHAFÇI, 2019. - 413 s. ; 21 sm.

 

611(075)                   

А 64   

        Анатомия человека. В 2-х томах: для студентов стоматологического факультета.

         Т. 1 / В. Б. Шадлински, А. Б. Исаев, М. Г. Аллахвердийев ; под. ред. В. Б. Шадлинского ; ред.: Р. А. Аскеров, З. С. Насирова, Г. Э. Керимзаде. - Баку : Муаллим, 2019. - 237 с. ; 25 см. - 300 экз.

 

616.71-001.4-06-08(063)

D 24 

         Dayaq-hərəkət apparatının xəsarətləri və xəstəliklərinin müalicəsi. Travmatologiya və ortopediyada müasir texnologiyalar. Ağırlaşmaların müalicə və profilaktikası mövzusunda 7-ci beynəlxalq elmi-praktik konfrans . / baş red. Ç. Ə. Əli-Zadə ; red.: C. Ələkbərov, Q. Əliyev. - Bakı : CBS, 2012. - 198 s. ; 30 sm. - 200 экз.

 

616.76(075          

M 15 

Mahmudov, Fərid R.

         Venerologiya : dərslik / red. F. Mahmudov ; tərtb.: İ. A. Əmirova, S. A. Əliyeva, S. A. Əhmədov ; rəy.: C. C. Ağakşiyev, M. M. Cavad zadə ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : Zərdabi  Nəşr MMC, 2020. - 260 s. : rəng. şək. ; 22,5 sm. ISBN 978-9952-526-58-5 :   

 

 

616.71-001.4-08(063)

T 82 

         Travmatologiya və ortopediyada müasir texnologiyalar  dayaq-hərəkət sisteminin zədələn-mələrinin və fəsadların müalicəsi mövzusunda 5-ci beynəlxalq elmi-praktik konfrans materialları.

/ Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi ; baş red. Ç. Ə. Əli-Zadə ; red.: Ə. Y. Əhmədzadə, Y. R. Cəlilov. - Bakı : 2009. - 162 s. ;

 

 

                                                2021-02-22

 579(075)

A 35

Ağayeva,  Emma və başq.

         Mikrobiologiya və immunologiya: dərslik. (Ümumi hissə) / E. M. Ağayeva, V. Ə. Nərimanov, A. İ. Qurbanov ; rəy.: H. Ə. Qədirova, P. Z. Muradov, M. N. Boyçenko ; Azərbaycan Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : MSV  NƏŞR, 2020. - 272 s.

 

 616.717/.78-001.5

U 99

         Uzun sümüklərin sınıqlarının AO/ASİF təsnifatı və əsas cərrahi girişlər / Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi ; təttib edəni. Ç. Ə. Əli-Zadə. - Bakı : Azərbaycan, 2008. - 110 s. : rəng. şək

                                   

546

Ə 36

Əhmədov, Eldar  Lətif oğlu.

         d- elementlər kimyası : dəs vəsaiti / E. L. Əh-mədov ; elmi red. M. M. Əhmədov ; rəy.: T. M. İlyaslı, E. A. Qarayev. - Bakı : Politex, 2015. - 474 s. ;    

 

 541.41(075)

Ə 36

 Əhmədov, Eldar Lətif oğlu.

         Kompleks birləşmələr: dərs vəsaiti /rəy.: T. M. İlyasov, E. A. Qarayev ; Azərbaycan Tibb Univer-siteti, Azərbaycan Respubliksaı Təhsil Nazirliyi. - Bakı : Politex, 2014. - 210 s.

 

616.52-002.3(075.5)

Ü 93

         Üz- çənə nahiyəsinin iltihabi prosesləri: tədris-metodik vəsait / Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, ATPİ, ATU ; tətr. E. H Əmrahov ; rəy.: T. H. Hüseynova, E. E. Kərimov. - Bakı : ATU, 2004. -40

          

615.03(075)

B 18

Baxşəliyev, Adil Baxşəli oğlu.

         Kliniki farmakologiya : ATU-nun tələbələri üçün dərslik /rəy.: A. Ə. Axunbəyli, C. T. Məmmədov ; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, ATPİ, ATU. - Bakı : Ləman nəşriyyat poliqrafiyası, 2018. - 384 s. : şək., cəd. ; 25 sm.

 

616.28(075)

P 42

Pənahian, Vəfa Mustafa oğlu.

         Qulaq xəstəlikləri: dərs vəsaiti / V. M. Pənahian ; rəy.: A. Z. Əfəndiyev, C. S. Cəlilov ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : CBS, 2020. - 256 s. ; 25 sm .  ISBN 978-9952-414-88-2 :

 

 614.253(075.5)

S 42   Səfərova, S. S. və başq.

         Mamalıq və ginekolgiya  aspektində deontologiyaş. / S. Səfərova, R. Ş. Vəzirova, N. M. Kamilova ; red. Z. M. Topçubaşova ; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : Adiloğlu, 2013. - 67 s. ;

    

7(079.4)

А 35 

         Азербайджанский мультикультурализм: учебник для высших учебных заведений / К. Абдулла, Э. Наджафов, А. Мамедов ; рец.: Т. Керимли, С. Тохиди ; пер. Ч. Гаджиева ; Бакинский Международный Центр Мультикультурализма. - Баку : БМЦМ, 2019. - 529 с.

 

617(092)

B 13

Babullaoğlu, Səlim.

         Doktor Qarayev: xatirə kitabı / S. Babullaoğlu ; məsləhətçi Ə. Ağamirzəyev. - Bakı : Mütərcim, 2019. - 216 s. : foto. ; 21 sm см. - 500 экз. - ISBN 978-9952-4713-8-0 :

 

016:8

A 36

         Aida imanquliyeva (Aida Nəsir qızı İmanquliyeva): biblioqrafiya / Azərb. Respublikası Mədən. Nazirliyi, AMK. ; tərtib edən: M. Vəliyeva. ; elmi red. K. Tahirov ; red. M. Cəfərova. - Bakı : Zərdabi-Nəşr MMC, 2019. - 237 s. - (Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri). 

         

543.272.6:615.9-07-08

D 47 

         Dəm qazının toksik təsirinin diaqnostika və müalicəsi: metodik vəsait / İ. N. Əfəndiyev, R. K. Şirəliyeva, A. K. Məmmədbəyli ; Azərbaycan  Res-publikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azəri Toksikoloq-larının Dərnəyi.- Bakı : Tibb Elmləri nəşriyyatı, 2019. - 56 s.    

 

016:53

A 86 

         Arif Paşayev (Arif Mir Cəlal oğlu Paşayev)  = Arif Pashayev = Ариф Пашаев : biblioqrafiya / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, AMK ; tərt. edən. X. Abdullayev ; məsləhətçi Ş. Axundov ; baş red. K. Tahirov. - Bakı : Zərdabi  Nəşr, 2019. - 408 s. ; 23 sm см. - (Azərbaycanın  görkəmli şəxsiyyətləri).

 

53(075)

Q 86

Quliyev, Əıiqulu Nağı oğlu.

         Ümumi fizika kursundan laboratoriya məşğələlərı : dərs vəsaiti / Ə. N. Quliyev ; elmi red. M. M. Xəlilov ; rəy.: Q. İ. Səfərəliyev, İ. Ş. Dadaşov. - Bakı : ADPU-nun mətbəəsi, 2004. - 156 s.

 

615.221.7-099-07-08

N 23

         Narkotiklər və psixodisleptiklər ilə kəskin zəhərlənmələrin diaqnostika və müalıcəsi : metodik vəsait / İ. Əfəndiyev, Araz Manuçeri-Lalen, A. Maqsudov ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azəri Toksikoloqlarının Dərnəyi. - Bakı : ATU, 2019. – 71 s.

        

4

X 17 

Халилова, Т., Кадиева С. А.

         Лингвистический комментарий учебного текста = Tədris mətninin linqvistlik izahı : методическое пособие /  ред. Т. Г. Шукюрбейли ; рец.: Я. К. Алхасов, Н. Г. Гаджиева ; Мин. Образ. Азер. Рес., АМУ. - Баку : Мутарджим, 2019. - .42 c.

 

616-085

К 49   

          Клинические случаи из практики молодых терапевтов. / Под ред.: О. А. Георгиновой, В. А. Кокорина. - Москва : ООО "КСТ Интерфорум ", 2019. - 87 с. : рис. ; 24,5 см. - 1000 экз. - ISBN 978-5-6042898-0-8 :

 

001/009:379.8

М 34

Mehdiyev, Ramiz Ənvər oğlu.

         İctimai və humanitar elmlərin, efir məkanının problemləri haqqında düşüncələr = Размышления о проблемах общественных и гуманитарных наук, эфирного пространства. - Bakı : Şərq-Qərb, 2019. - 112 s.

 

  616.31-089.23

С 30 

Семенюк, Владимир Михайлович и др.

         Стоматология ортопедическая в вопросах и ответах. / В. М. Семенюк, В. Д. Вагнер, П. А. Онгоев ; рец. А. Н. Ряховский. - Москва : Медицинская книга, 2000. - 174 с. ; 21 см. - (Библиотека  практического врача).

 

616.33/.342-002.44-07-08

Н 31

Насиров, М. Я., Абдыева Г. Х.

         Диагностика и хирургическое лечение хронических нарушений дуоденальной проходимости у больных гастродуоденальными язвами: монография.- Баку : Bəxtiyar-4 İKF-nin mətbəəsi, 2014. - 144 с. : рис. ; 21 см. - Список лит.: с. 126-144.

              

611(075)

İ 55

         İnsan anatomiyası. III cilddə. (Tibb universitetlərinin tələbələri və həkimlər üçün).

         C.III / V. B. Şadlinski, N. T. Mövsümov, S. İ. Qasımov və başq.; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : Müəllim, 2019. - 319 s. : ağ-qara şək.

  

611(075)

Ş 14  Şadlinski, V. B. və başq.

         İnsan anatomiyası.

         C. I / Ş. İ. Qasımov, N. T. Mövsümov ; red. R. Ə. Əsgərov ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : Müəllim, 2014. - 346 s., şək.

 

 059

Ə 45  

         Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi-2021/ Azərbaycan Milli Kitabxanası ; baş red. K. Tahirov ; red. M. Cəfərova. - Bakı : Zərdabi  Nəşr MMC, 2020. - 562 s. : şək. ; 28 sm .  - ISBN 978-9952-542-04-2 :

      

9(Az)

N 58  

Nərimanoğlu, Fəxrəddin, Məmmədov Fuad

         Azərbaycan dövlətçilik tarixi: dərs vəsaiti / F. Nərimanoğlu, F. Məmmədov ; rəy.: H. Sadıqov, E. Məhərrəmov ; C. Sadıqov. - Bakı : Maarif, 2020. - 320 s. ; 22 sm.

 

 9(063)

A99  Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr edilmiş " Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-100 : tarixi irs və müasirlik" mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları: 24 may 2018-ci il / Dölət İdarəçilik Akademiyası. - Bakı : Elm və təhsil, 2020. - 408 s. ; 22 sm

       

  016:611

А 40 

         Akademik Vaqif  Bilas  oğlu  Şadlinski=Академик Вагиф Билас оглы Шадлинскиий : bib-lioqrafiya / tərt. və nəş. məsul: M. Q. Allahverdiyev ; elmi red. N. T. Mövsümov. - Bakı : Müəllim, 2020. - 176 s. ; 21  sm  - ISBN 978-9952-435-11-5

         

       611(063)

A 99

         Azərbaycan Tibb universitetinin insan anato-miyası və tibbi terminologiya kafedrasının yaradı-lmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans materiallarının toplusu =Collection of materials of international scientific and practical conference dedicated to 100-anniversary of human anatomiy and medical terminology department of Azerbaijan Medical University = Сборник материалов международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию основания кафедры анатомии человека и медицинской терминологии Азербайджанского Медицинского Университета / Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, ATU ; elmi red. V. B. Şadlinski ; məsul katib: B. M.; Kərimzadə G. E. Hüseynov. - Bakı : Müəllim, 2019. - 184 s. ; 30 sm. - ISBN 978-9952-435-84-9 :

 616-056.52(063)

М 43

     Международная Научно-Практическая Конференция "Ожирение : мультидисциплинарный подход к проблеме " и " II Симуляционный Тренинг по Лапароскопической Хирургии". 27-29 ноября 2019 Баку Азербайджан / Западно - Казахстанского Медицинского Университет, Харьковский Рациональный Университет им. В. Н. Каразина. - Баку : Khazar University Press, 2019.-93 c.      

               

616.8

R 52

Rəhimov, Səyavuş Kamran oğlu.

         Ümumi nevrologiya . / S. K. Rəhimov. - Bakı : Azərnəşr, 2015. - 192 s. : şək. ; 22 sm.

 

616.155.194.768:618.3-06

Ə 65

Əliyeva, P. İ., Şahbazov Ş. Q.

         Dəmir defisitli anemiya və hamiləlik: metodik vəsait / P. İ. Əliyeva, Ş. Q. Şahbazov ; rəy.: P. M. Əliyeva, S. K. Bağırova ; Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : Təbib, 2020. - 71 s.

 

9(5Az)

İ 18

İbrahimqızı, Məlahət.

         Münxendən başlayan zəfər . /M. İbrahimqızı ; red. və siyasi məsl.: Ə. C. Əhmədov. - Bakı : Zərdabi  Nəşr MMC, 2020. - 558 s. ; 23 sm. - 1000 экз.  ISBN 978-9952-526-91-2 :

 

54

T 16

Tağıyev, D. B., Məmmədov A.

         Gələcəyin kimyası. / D. B. Tağıyev, A. Məmmədov ; elmi red. M. Babanlı ; rəy. N. Zeynalov ; AMEA, Ak. M. Nağıyev ad. Katalizv və Qeyri-Üzvi kimya İnstitutu. - Bakı : Elm, 2019. - 344 s. : şək. ; 25,5 sm см. - 100 экз. - ISBN 978-9952-523-22-5 :

 

616.314-089-06:616.9(075)

R 52

Rəhimov, Ç. R., Əhmədov E.T.                             

       Qeyri-odontogen infeksion xəstəliklər: dərs vəsaiti / Ç. R. Rəhimov, E. T. Əhmədov ; rəy.: M. M. Əliyev, A. Ç. Paşayev ; Azərbaycan  Resp. Səhiyyə  Nazirliyi, ATU. - Bakı : Təbib, 2020. - 168 s. : şək.

 

 614.2(063)

T 52

       Tibb elmləri doktoru Əzəm Təyyar oğlu Ağayevin anadan olmasının 75- illiyinə həsr edilmiş elmi konfransın materiallar: İctimai sağlamlıq və səhiyyə.

         VI cild. / Azər. Res. Səh. Nazirliyi, ATU; elmi red. R. Ə. Çobanov ; elmi katib. M. Ə. Məhərrəmov. - Bakı : Apostrof, 2019. - 560 s.

        

577.3(075)

T 16 

Tağıyev, D. B., İsmayılova Ç. H.

         Biofiziki və bioüzvi kimya: praktikum / D. B. Tağıyev, Ç. H. İsmayılova ; elmi. red. F. Ə. Quliyev ; rəy. B. Ə. Məmmədov ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azərbaycan Təhsil Nazirliyi, ATU. - Bakı : Təbib, 2020. - 355 s. ; 22,5 sm см. - 200 экз. -    

 

61(063)

A 99

         AzərbaycanTibb Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş "Təbabətin aktual problemləri -2020" mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları: 19-20 dekabr 2020-ci il / Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti ; konqresin. təşk. kom.: R. O. Bəylərov, R. Qabulova, S. Əsədova. - Bakı : Təbib, 2020. - 476 s.

33

Q 79

Conatan, Qruber.

         Dövlət maliyyəsi və dövlət siyasəti: ingilis dilindən tərcümə / Q. Conatan ; Massaçusets Texnologiya institutu. - Bakı : TEASS PRESS, 2021. - 806 s. ; 27 sm. - ISBN 978-9952-540-07-9 :

 

578.834.1:616-036.2(079.24)

C 89

         COVİD- 19 Azərbaycan, ilk dalğa.  / məsləh. Q. İbadoğlu ; tərc. D. Robert. - Bakı : İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzi, 2020. - 253 s. ; 25,5 sm.

 

33

B 16

Bağırzadə, Elşən.

         İqtisadi yazılar [Mətn] / E. Bağırzadə. - Bakı : Nurlar, 2020. - 151 s. ; 22,5 sm см. - 300 экз. - ISBN 978-9952-528-48-0 :

 

616.6(075)

B 16

Bağırov, Akif Məmməd oğlu.

         Urologiya:Tibb Universitetinin tələbələri üçün dərslik /rəy.: C. N. Hacıyev, E. Y. Hüseynov ; Azərb-aycan  Respub.Səh. Naz., ATU. - Bakı : Şirvannəşr, 2020. - 454 s. : şək. ; 30 sm. - (Ali məktəblər üçün dərsliklər və dərs vəsaitləri).

 

8 Az

A 95

Ахунбәјли, Abbas.

         Гурдун сүрүсү олмаз. / ред. М. Әләкбәрли. - Бакы, 2001. - 150 c. : шәк.

 

616.9-053.2(075)

Ə 91 

Əsgərov, V., Uçaykin V.

         Uşaqlarda infeksion xəstəliklər  / V. F. Əsgərov, V. F. Uçaykin ; elmi red. A. Ə. Namazova ; rəy.: N. N. Əliyev, N. M. Mirişli, Z. Ö. Qarayev. - Bakı : Təbib, 2010. - 725 s.  

 

543.544(075)

Q 24  

Qarayev, E. A., Qarayev E. E.

         Xromatoqrafik analiz : dərslik / E. A. Qarayev, E. E. Qarayev ; rəy.: İ. S. Mövsümov, N. Ş. Rəsul-zadə ; Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : Təbib, 2021. - 425 s. : şək. ; 24,5 sm .

 

616.31-084(075)

K 41  

Imanov, E. Ə., Cəfərov R. M.

         Stomatoloji xəstəliklərin profilaktikasının əsasları: dərs vəsaiti /Red. R. Q. Əliyeva ; Azərb-aycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, ATU. - Bakı : MSV  NƏŞR, 2021. - 300 s. : şək., cəd.  - Ədəb-iyyat.: s. 299. - ISBN 978-9952-527-64-3 :

  

 616.61-002(075)

M 51 

Məmmədzadə, A. Y.

         Nefrologiya: dərs vəsaiti /Rəy.: F. Z. Sərdarlı, Y. Z. Qurbanov ; Azərbaycan Tibb Universiteti, Azərb. Respub. Səhiyyə  Nazirliyi. - Bakı : Təbib, 2021. - 136 s.

       

   616-076

L 13  

         Laborator müayinələr və onların klinki əhəmiyyəti. / R. M. Məmmədhəsənov, Ə. İ. Nəsibov, Ş. H. Baxşıyev ; elmi red.: Ə. Nəsibov, M. Ələkbərli. - Bakı : Şur, 2008. - 368 s. ; 21,5 sm.         

 

8Az

G 43

Gədəbəyli, Dəmir Gədəbəyli.

         Yetimlər atası. / D. G. Gədəbəyli ; red. A. Dəmir. - Bakı : Nurlan, 2008. - 54 s.

 

8 Az

G10

Gədəbəyli, Dəmir Gədəbəyli.

         Atatürkün əsgəri . / D. G. Gədəbəyli. - Bakı : Nurlan, 2008. - 110 s. ; 21 s. - 300

 

  616.132.2-002-07-08(075)

İ 18   

İbrahimov, F.  N. , İsmayılov İ. S.

         Ürəyin koronar xəstəliyi (diaqnostika və müalicəsi ): dərs vəsaiti / Rəy.: T. Ş. Cahangirov, C. A. Abdullayev ; Azərb. Res. Səh. Naz., ATU. - Bakı : Təbib, 2021. - 179 s. ; 22,5 sm.

  

016:615.1

M 47

         Məhbubə Vəliyeva Nəbi qızı -70: biblioqrafiya / tərt. M. Vəliyeva. - Bakı : Elm və təhsil, 2019. - 281 s. : rəng. şək.

 

  61(092)

A 56

Alıyev, Fazil İkram.

         Bu da bir ömürdü belə yaşadım. / F. İ. Alıyev. - Bakı : Çaşıoğlu, 2009. - 140 s. 

 

 618.9

Б 48 

         Беременность и сахарный диабет / З. Ф. Аббасова, Л. Д. Оразмурадова, С. Г. Исрафилбейли. - Баку : Нурлан, 2007. - 120 с. : рис. ; 22 см. - 500 экз.

 

8 Az

A 41

Akif, Əli.

         Vətən mücadiləsi / Ə. Akif ; red.  Əsədzadə. - Bakı : Elm və təhsil, 2011. - 330 s.

 

57

R 17 

         Rahib Əliyev 75: İstedadlı alim, görkəmli ziyalı. / red. A. İsgəndərov ; tərt.: V. H. İsgəndərov, M. Mirzəyev, N. Abbasov ; rəy.: M. Ağayev, F. Ziya. - Bakı : Elm və təhsil,

2013. - 190 s. ; 23 sm

 

617.3(075)

N 59                                 

Nəsirli, C. Ə.

         Ortopediya  və  travmatologiya :Tibb Universi-teti tələbələri üçün dəslik / rəy.: İ. Ə. Qasımov, M. İ.  Mirzəyev. - Bakı : A-Style MMC, 2021. - 274 s.: şək.

       

614.7(075)

Ə 77 

Ənsərova, A. H.

         İnsan ekologiyasının müasir problemləri [Mətn] : dərs vəsaiti /rəy.: M. Ə. Salmanov, P. Z. Muradov, S. A. Əlizadə ; red. V. M. Kərimov ; ATU, Azər.  Res. Səh.  Nazirliyi. - Bakı : Təbib, 2021. - 487 s. : şək.

 

611(075)

Ş 14  

Şadlinski, V. B. və başq.

         İnsan  anatomiyası: II cilddə

         C. I. / Ş. İ. Qasımov, N. T. Mövsümov ; Azərb-aycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, ATU. - Bakı : Müəllim, 2009. - 388 s. 

 

616.322-002-036.12(075)

Ə 99

 Əzizov, Aydın Əziz oğlu.

         Xronik tonzillit : patofizioloji, immunoloji, mikrobioloji və biokimyəvi təsviri: dərs vəsaiti /rəy.: N. M. Hüseynov, A. M. Xudiyev ; Azərbaycan  Respub-likası Səhiyyə  Nazirliyi, ATU. - Bakı : Təbib, 2021. - 128 s. : rəng. şək.

 

611(075)

А 64 

         Анатомия человека: учебник для студентов фармацевтического факультета / В. Б. Шадлинский, Г. А. Гусейнова, З. Д. Насирова ; рец.: Н. Т. Мовсумов, Дж. А. Наджафов ; ред. Р. А. Гафарова. - Баку : Муаллим, 2021. - 292 с. : рис. ; 26 см. - ISBN 978-9952-435-23-8 :

 

9(Az)

A 99   

          Azərbaycan tarixi (Ən qədim zamanlardan XX əsrədək): ali məktəblər üçün dərslik.

         C. I / Y. B. Yusifov, H. F. Cəfərov, V. Z. Priyev ; red.: Z. M. Bünyadov, T. Ə. Bünyadov, Ə. Q. Səfərli. - 2-ci nəşr. Yenidən işlənmiş. - Bakı : Çıraq, 2011. - 720 s. : xəritə

 

577.1((076.1)

S 84 

         Statik biokimyadan situasiya məsələləri və testlər / Azərbaycan Tibb Universiteti ; red. A. M. Əfəndiyev. - Bakı : Təknur, 2019. - 236 s.

 

611(075)          

Ş 14 

Şadlinski, V. B., Hüseynova G. A.

         İnsan anatomiyası: (Əczaçılıq fakültəsinin tələbələri üçün dərslik) / V. B. Şadlinski, G. A. Hüseynova ; rəy.: M. Q. Allahverdiyev, A. B. İsayev, Ş. İ. Qasımov. - 2-ci nəşr. - Bakı : Müəllim, 2017. - 270 s. ; 26 cm.

      

616.89-053.2                 

Ə 65                         

Əliyev, N. A., ƏliyevZ. N.

         Ümumi uşaq psixopatologiyası: monoqrafiya /Rəy.: N. İsmayılov ; red. A. Kəngərli. - Bakı : Zərdabi  Nəşr, 2020. - 400 s.

     

612(075)                

M 51

Məmmədov, A. M. və başq.

        Normal fiziologiya üzrə testlər. / A. M. Məm-mədov, Z. T. Əlizadə, Ə. Ş. Rüstəmzadə ; rəy.: R. M. Mahmudov, A. X. Əliyev ; Azər. Respublikası Səhiy-yə  Nazirliyi, ATU, Normal Fiziologiya kafedrası, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. - 2-cü nəşr. - Bakı : Təbib, 2015. - 470 s.

616.43(063)

Ə 71

         Əməkdar elm xadimi, professor Tamerlan Əziz oğlu Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş "Təbabətin aktual problemləri-2021"möv-zusunda beynəlxalq elmi-praktik konqresin mate-rialları = The materials of the internanional scientific practical congress "Aktual problems of medicine 2021" dedicated to the 100-th anniversary of the honored scientist? professor Tamerlan Aziz Aliev = "Актуальные проблемы медицины-2021" материалы международного научно-практичес-кого конгресса посвященного 100-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки, профессора Тамерлан Азиз оглы Алиева : 6-8 oktyabr 2021, Bakı, Azərbaycan / Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, ATU ; konqresin sədri G. Gəray-bəyli. - Bakı, 2021. - 403 s.

546

N 15                        

Nağıyev, Tofiq.

         Sinxron reaksiyalara konerent baxış: monoqrafiya / AMEA, N. F. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İnstitutu. - Bakı : Şərq-Qərb, 2018. - 216 s. ; 25,5 sm. - ISBN 978-9952-441-16-1 :

9(Az)

A 57 

Ali, Can və başq.

         Tariximizin dahiləri/ C. Ali, A. Qurbanov, Q. Abbasov ; red. Ə. Sultanov. - Bakı : İpəkyolu Nəş-riyatı, 2021. - 384 s. ; 22,5 sm. - ISBN 978-9952-8259-4-7 :

      

616.351.5-036.12-08(075.5)           

X 86                                            

         Xroniki radiasion proktitin diaqnostikası və müalicəsi: Metodik tövsiyələr / Azərbaycan  Respu-blikası Səhiyyə  Nazirliyi, Milli Onkologiya Mərkəzi ; tərt.: C. Ə. Əliyev, İ. H. İsayev, İ. H. İsayev ; rəy. Ə. X. Kərimov. - Bakı : Nurlar, 2020. - 43 s.

 

616.351.5-036.12-08(075.5)           

X 86                                            

         Xroniki radiasion proktitin diaqnostikası və müalicəsi: Metodik tövsiyələr / Azərbaycan  Respu-blikası Səhiyyə  Nazirliyi, Milli Onkologiya Mərkəzi ; tərt.: C. Ə. Əliyev, İ. H. İsayev, N. R. Əliyeva  ; rəy. Ə. X. Kərimov. - Bakı : Nurlar, 2020. - 43 s.

 

42(075)

Б 81  

Бонк, Н. А. и др.

         Учебник английского языка: В 2-х частях 

         Ч. I / Г. А. Котий, Н. А. Лукянова. - Москва : ДЕКОНТ+ГИС, 2012. - 639 с. ; 22 см. - 7 000 экз.

 

42(075)

Б 81

Бонк, Н. А. и др.

         Учебник английского языка: в 2-х частях

 Ч. II / Н. А. Лукянова, Л. Г. Памухина. - Москва : ДЕКОНТ+ГИС, 2012. - 511 с.

 

611(084)(075)

С 17

Самусев, Рудольф Павлович.

         Атлас анатомии человека.- 7-е изд., перераб. - Москва : Изд-во АСТ, 2017. - 544 с. : ил. ; 22,5 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-94666-734-0 :

 

611(084)

Б 61

Билич, Габриель Лазаревич.

         Анатомия  человека: большой популярный атлас - Москва : Эксмо, 2016. - 144 с. : ил.  - (Медицинская энциклопедия). 

611(075)

 

Ш 16

Шадлинский, В. Б. и др.

         Анатомия человека.

      Т. II / М. Р. Сапин, Н. Т. Мовсумов ; Министерство Здравоохранения Азербайджана, Азербайджанский Медицинский Университет. - Баку : Муаллим, 2017. - 606 с. : рис., табл.

 

616.31-083(075)

Т 35  

         Терапевтическая стоматология: учебник для студентов медицинских вузов / Е. В. Боровский, В. С. Иванов, Г. В. Банченко ; под ред. Е. В. Бороского. - Москва : Медицинское информационное агентство, 2011. - 799 с., ил.

 

611(075)

Ш 16 

Шадлинский, В. Б. и др.

         Анатомия человека

         Т. I. / М. Р. Сапин, Н. Т. Мовсумов ; ред. Р. А. Аскеров ; Минздрав Азебайджана, АМУ. - Баку : Муаллим, 2017. - 556 с. : рис.

 

612(038)

F 72  

         Fiziologiya terminləri lüğəti. Rusca - İngiliscə - Azərbaycanca (azərbaycan dilində  izahla)= Словарь физиологических терминов = dictionary of physiologycal terms / U. F. Həşimova, R. Y. Qasım-ov, R. Y. Qasımov ; elmi red. Ə. T. Əmiraslanov ; red. C. A. Sadıqova. - Баку : CBS, 2020. - 312 c.

 

616-073.43(075.5)

İ 74   

         Tibbdə istifadə olunan ultrasəsin fiziki və biofiziki əsasları: metodiki vəsait / elmi red. T. A. Əliyev ; rəy.: A. M. Əfəndiyev, Ş. Ş. Əmirov ; Azər-baycan Tibb Universiteti. - Bakı : Təbib, 2021. - 44 s. ; 21 sm

 

578.834.1:616-036.22(075.5)

İ 74   

İsayev, İ. H., Kazımov K. İ.

         "COVİD-19" Koronavirus pandemiyası zamanı tətbiq olunmuş karantin rejiminə uyğun olaraq şüa terapevtlərinin iş alqoritmi : (Metodik tövsiyələr) / Az-ərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Milli Onko-logiya Mərkəzi ; hazırlayan: İ. H. İsayev, K. İ. Kazım-ov. - Bakı : Nurlar, 2020. - 20 s.

 

327

M 51

Məmmədov, Rasim.

         İİlham Əliyev siyasətində ictimai nəzarət fəlsəfəsi /red.: G. Cəfərova, A. Quliyeva. - Bakı : Şərq-Qərb, 2020. - 88 s. : rəngli şək. ; 23 sm.

   

616.43(092)

Z 27

Zamanov, Nağdəli Tapdıq oğlu.

         Ləyaqət timsalı : monoqrafiya.  /elmi red. Y. Qurbanov ; red. E. İrəvanlı. - Bakı : Elm və təhsil, 2021. - 167 s. ; 22 sm .

 

618.146-006.6-036.12-085.849.19

X 86  

         Xroniki radiasion proktitin diaqnostikası və müalicəsi: metodik tövsiyələr / Azərb. Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Milli Onkologiya Mərkəzi ; tərt.: C. Ə. Əliyev, İ. H. İsayev, N. R. Əliyeva ; rəy. Ə. X. Kərimov. - Bakı : Nurlar, 2020. - 43 s.

 

616.831-005.4-08

М 91 

Мусаев, А. В., Балакишиева Ф. К.

         Физические методы лечения реабилитация при ишемических заболеваниях головного мозга : монография / А. В. Мусаев, Ф. К. Балакишиева ; рец.: С. Г. Гусейнова, М. С. Салихов. - Баку : "Təhsil" EİM, 2020. - 548 c..

 

61633/.34-005.1-053.2

Q 8

Quliyev, Çingiz Bayram və başq.

         Uşaqlarda mədə-bağırsaq qanaxmaları: dərs vəsaiti / Ç. B. Quliyev, R. S. Poluxov, X. S. Rəhim-ova ; elmi red. E. S. Pənahova ; Azərbaycan  Res-publikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Univer-siteti. - Bakı : Təbib, 2021. - 162 s. : şək.

616-006.6

 

Б 18  

Байрамов, Р. Б.

         Факторы и заболевания, способствующие развитию злокачественных опухолей /рец.: Дж. А. Алиев, М. И. Давыдов ; науч. ред. А. Т. Амирасланов. - Баку : Apostrof, 2021. - 552 с.  ISBN 978-9952-527-61-2 :

        

616.981.42-08

V 55 

Vəliyev, Ə. H. və başq.

         Bruselloz / Ə. H. Vəliyev, N. O. Məmmədova, A. T. Mətiyeva ; rəy.: E. Ş. Abbasov, C. P. İsayev ; elmi red. E. Q. Orucova. - Bakı : Füyuzat, 2021. - 176 s. : rəng. şək.

 

614.53

Ə 65

Əliyev, Qoşqar Cəlal oğlu.

         Təbabət etikası: dərs vəsaiti /elmi red.: V. B. Şadlinski, M. Ə. Paşayev ;  rəy. F. Ziya ; rəy.: Ə. M. Tağıyev, G. H. Səfərova. - Bakı, 2021. - 386 s. ; 21,5 sm . - ISBN 928-958-25-612-9 :                           

 

611(075)

İ 55   

        İnsan anatomiyası: 3 cilddə. Tibb universitetinin tələbələri və həkimlər üçün.

         C.I. / V. B. Şadlinski, N. T. Mövsümov, S. İ. Qasımov ; Azərbaycan  Res. Səhiyyə  Nazirliyi, ATU. - Bakı : Müəllim, 2019. - 376 s. :  ağ-qara şək.    

 

616-002.5-085.33

П 75    Приоритизация патогенов как ориентир поиска, научного исследования и разработки новых антибиотиков для лечения инфекций, вызванных лекарственно-резистентными бактериями, включая туберкулез: Перевод / Всемирная организация здравоохранения. - Москва : Медицина, 2021. - 85 с.

 

613.98

К 63   Комплексная помощь пожилым людям: рекомендации по реализации мероприятий на уровне местных сообществ для контроля снижения индивидуальной жизнеспособности /Перевод/ / ВОЗ. - Москва : Медицина, 2021. - 54 с.

                                                  

611(075)

İ 55

 İnsan anatomiyas / 3 cilddə. Tibb universitetinin tələbələri və həkimlər üçün.

         C.II. / V. B. Şadlinski, N. T. Mövsümov, S. İ. Qasımov ; Azərbaycan  Res. Səhiyyə  Nazirliyi, ATU. – Büəllim, 2020. – 300 s., ağ-qara şək.

 

611(075)

İ 55

         İnsan anatomiyası: 3 cilddə. Tibb universitetinin tələbələri və həkimlər üçün

         C.III. / V. B. Şadlinski, N. T. Mövsümov, S. İ. Qasımov ; red.: Z. R. Seyidova, M. İ. Bayramov ; rəy.: R. Ə. Əsgərov, E. K. Qasımov ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, ATU. - Bakı : Müəllim, 2019. - 316 s., ağ-qara şək.

 

546    

H 16 

Нагиев, Тофик М.

         Сопряженные реакции в контексте современных идей: монография /Национальная Академия Наук Азербайджана, Институт Катализа и Неорганической Химии им. акад. М. Нагиева. - Баку : Poligraphıc productıon, 2020. - 207 с., рис.

          

591.471.27(075)

M 51 

Məmmədova, S. N.

         Tibbi əhəmiyyəti  olan buğumayaqlılar: tibb universitetləri tələbələri üçün dərs vəsaiti Azər-baycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : Müəllim, 2021. - 145 s.

613.846-036.22

Д 63  

         Доклад ВОЗ о глобальной табачной эпидемии, 2019 год: предложение помощи в целях прекращения употребления табака / Перевод/ ВОЗ. - Москва : Медицина, 2021. - 209 с. : фот.

  

615.2

П 76 

         Примерный перечень основных лекарственных средств: 21-й перечень 2019 г. / Всемирная организация здравоохранения. Перевод. - Москва : Медицина, 2019. - 60 с. ; 35 см.

                                                      

4Р(075)

А 50   

Ализаде, А. Д. и др.

         Учебное  пособие по  русскому  языку: для студентов стоматологического факультета / А. Д. Ализаде, Н. Г. Гаджиева, Н. А. Алиева ; Минс-во образ. Азерб. Респ., АМУ. - 2-е изд., перераб. и доп. - Баку : Элм и тахсил, 2016. - 176 c. ; 21 см.

 

02

Б 59

         Библиотека и закон: журнал-справочник. Тексты документов, комментарии, консультации.

         Вып. 48(1'2020). - Москва : Либер-Дом, 2020. - 384 с. ; 25,5 см. - 550 экз.

  

02

Б 59

         Библиотека и закон: журнал-справочник. Тексты документов, комментарии, консультации.

         Вып. 49. (2'2020). - Москва : Либер-Дом, 2020. - 384 с.

  

577.352.3(075.5)

İ 74   

İsayev, Fikrət Kamal oğlu.

         Bioloji membranların quruluşu və funksiy-aları.Maddələrin bioloji membranlardan daşınması: tədris-metodiki vəsait / elmi red. Ş. Ş. Əmirov ; rəy.: H. Ə. Əbiyev, T. A. Əliyev ; ATU. - Bakı : Təbib, 2021. - 41 s.

 

618.3-02

S 25 

Sarıyeva, E. Q., Bağırova H. F.

         B, C virus hepatitləri və hamiləlik: dərs vəsaiti /  Azərb. Res. Səh. Naz.,  ATU. - Bakı : Təbib, 2021. - 133 s. ; 21 cm. - Библиогр.: с. 119-133.

       

618.3-02

S 25 

Sarıyeva, E. Q. və başq.

         B, C virus hepatitli hamilə qadınlara mamalıq yardımının təşkili : metodik tövsiyə / H. F. Bağırova, M. Q. Məmmədov ; rəy.: İ. Ə. Tağıyeva, S. A. Atakişizadə ; Azbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, ATU. - Bakı : Təbib, 2021. - 59 s.

 

61(09)

Q 89

Qurbanova, Sona Allahverdi qızı.

          Heydər Əliyev fondunun Azərbaycan Respub-likasında səhiyyənin inkişafında   

 rolu (2004-2020-ci illər)= Роль фонда Гейдара Алиева в развитии Здравоохранения  Азербайджанской республики (2004-2020 гг.) / S. A. Qurbanova. - Bakı : Elm və təhsil, 2021. - 79 s. : rəng. şək. ; 21,5 sm

 

61(038)

П 30 

Петров, Владимир Иванович и др.

         Русско-английский медицинский словарь-разговорник = Рussian - English medical diktionary / В. И. Петров, В. С. Чупятова, С. И. Корн. - 2-е изд., стереотипное. - Москва : Русский язык - Медиа, 2004. - 597 с.

 

H 47

Heydərov, Səyavuş.

         Din və ideoloji təhlükəsizlik / S. Heydərov, A. Qənbərov, A. Qafarov ; ön sözün müəl. M. Qurbanlı ; baş red. S. Heydərov ; Mədəni dəyərlərin təbliği fondu. - Bakı, 2020. - 273 s. ; 21,5 sm.

                                                             

32

İ 36

         İlham Əliyev: bizim siyasətimiz bizim işimizdir. / tərt. M. Əmirov. - Bakı : Çaşıoğlu, 2007. - 160 s. : rəng. şəkil. ; 40 sm.

               

616-053.2(071)(479.24)

A 99  

         Azərbaycanda pediatriyanın aktual problemləri: elmi əsərlər toplusu / Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, K. Y. Fərəcov ad. Elmi-Tədqiqat Pediatriya İnstitutu ; red. hey.: N. C. Quliyev, M. Z. Əfəndiyeva. – Bakı, 2000. - 128 s. : rəng. şək.

 

616-053.2(071)(479.24)

A 99 

         Azərbaycanda pediatriyanın aktual prob-lemləri: elmi əsərlər toplusu / Azərbaycan  Resp-ublikası Səhiyyə  Nazirliyi, K. Y. Fərəcov ad. Elmi-Tədqiqat Pediatriya İnstitutu ; red. hey.: N. C. Qu-liyev, M. Z. Əfəndiyeva. - Bakı, 2002. - 204 s.

       

 

616-053.2(071)(479.24)

A 99 

         Azərbaycanda pediatriyanın aktual prob-lemləri: elmi əsərlər toplusu / Azərbaycan  Respub-likası Səhiyyə  Nazirliyi, K. Y. Fərəcov ad. Elmi-Tədqiqat Pediatriya İnstitutu ; red. hey.: N. C. Quliyev, M. Z. Əfəndiyeva. - Bakı, 2004. - 140 s.

      

616-053.2(071)(479.24)

A 99

         Azərbaycanda pediatriyanın aktual problemləri: elmi əsərlər toplusu / Azərbaycan  Res-publikası Səhiyyə  Nazirliyi, K. Y. Fərəcov ad. Elmi-Tədqiqat Pediatriya İnstitutu ; red. hey.: N. C. Quli-yev, M. Z. Əfəndiyeva. - Bakı, 2006. - 131 s.

616.61-072.1(075)

N 16

Nağıyev, Rauf Nəriman oğlu.

          Böyrək və yuxarı sidik yolları xəstəliklərinin laparoskopik müalicəsi: dərs vəsaiti / R. N. Nağıyev ; elmi red. S. B. İmamverdiyev ; rəy. Ə. A. Baxışov ; Azərb.  Resp. Səh. Naz., ATU. - Bakı : Esoprint, 2021. - 164 s. : şək.

 

614.2(075)              

Ç 67 

Çobamov, R. Ə. , Ağayev A. Ə

         Səhiyyənin menecmenti: dərslik . /Rəy. M. Z. İbrahimli ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : Təbib, 2021. - 358 s.

 

577.1(075)

А 62 

Амирова, Магира Фирудин кызы.

         Всё о биологическом окислении : от " а " до " я ": учебное пособие / М. Ф. Амирова ; рец.: Г. И. Азизова, А. Р. Дадашова, Г. С. Дашдамирова ; Азербайджанский Медицинский Университет. - Баку : Шафа Полиграф, 2021. - 160 с. : рис.

         

615.89

Ə 94

Əsmətov, Vəli.

        Xalq təbabəti. / V. Əsmətov ; rəy.: D.Hüseynov, R. Axundov ; elmi red. A. Əliyev. -Bakı, 2008. -206 s.

 

618.2-073.432

Q 89

Qurbanova, C. F., Məmmədova G. S.

         Mamalıqda ultrasəs müayinəsi  / C. F. Qurbanova, G. S. Məmmədova ; elmi məs. İ. Ə. Həsənov ; rəy. L. M. Rzaquliyeva. - Bakı : "Zərdabi LTD" MMC, 2017. - 192 s. : şək.

       

792.5(09)                

Ə 34

Əfəndiyev, Timuçin.

         Bakı xoreoqrafiya akademiyası: ənənədən başlanan yol. /Elmi red. Ə. Ə. V. Salamzadə ; rəy.: M. Ə. Əlizadə, R. H. Axundova, A. S. Məlikova. - Bakı, 2019. - 264 s. : şək.

 

578.7(075)

H 33

          Hidayətov Y. X.

         Tibbi biologiyadan seminar məşğələləri: dərslik.

         C. I. / elmi red. U. K. Ələkbərov ; rəy.: R. Ə. Quliyev, S. D. Əliyev. - Yenidən işlənmiş təkrar nəşr. - Bakı, 2002. - 288 s. : cəd.

         

 615.1(063)                

A 99

         Azərbaycan Tibb Universitetinin yaradılma-sının 90, Azərbaycanda ali əczaçılıq təhsilinin 80 illik yubileylərinə həsr edilmiş "Əczaçılığın müasir prob-lemləri" mövzusunda V beynəlxalq elmı konqresin materialları = Материалы V международного конгресса на тему "Современные проблемы фармации" посвященного 90-летию Азербайджанского Медицинского Университета и 80-летию высшего фармацевтического образования в Азербайджане

= Materials V international scientific congress the topic of "Modern problems of pharmacy". Dedicated to the 90 th anniversary of the Azerbaijan Medical University and the 80 th anniversary of higher pharmaceutical education in Azerbaijan / Azərb. Res., Səhiy. Nazirliyi, ATU, Azərbaycan Əczaçılar Assosi-yası ; baş red. T. A. Süleymanov ; red.: K. M. Yaqubov, Y. B. Kərimov. - Bakı, 2021. - 445 s.

 

74

H 50  AMEA Rəyasət Heyəti

Həbibbəyli İ., Muradov V. 

         Naxçıvan xalçaçılığı: Ənənə və müasirlik= Gar-pet Weaving in Nakhcivan: Tradition and Modernity = Ковроткачество Нахчывана: Традиция и Совр-еменность / elmi red. N. Vəlixanlı ; AMEA Rəyasət Heyəti. – Bakı, 2017. - 284 s. : rəng. şəkil.

     

616.61(063)

O 42 

         XIV Ümumdünya böyrək gününə həsr olunmuş "Müasir nefrologiyanın aktual problemləri" adlı elmi-praktik konfransın materialları/ Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, ATU, "Nefrologiyanın inkişafına yardım" ictimai birliyi ; konf. fəxri sədri G. Gəraybəyli ; konf. sədri: R. Bəylərov, M. Ağayev. - Bakı : ATU-nun mətbəəsi, 2019. - 141 s.

 

616.379-008.64-07-084

Ş 47

         Şəkərli diabetin diaqnostikası, profilaktikası və tibbi yardım üzrə standartları. /Azərbaycan Respub-likası Endokrinologiya, Diabetologiya və Terapevtik Təlimat Assosiyası ; ekspert qr. heyəti: V. A. Mirzə-zadə ; ekspert qr. R. M. Məmmədhəsənov, Z. Q. Əh-mədova. - Bakı : AzərDiab nəşriyyatı, 2013. -152 s.

 

616.853

З-56

Зенков, Леонид Ростиславович.

         Клиническая эпилептология (с елементами нейрофизиологии):  руководство для врачей / Л. Р. Зенков. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Медицинское информационное агентство, 2010. - 408 с. : рис., табл. ; 24 см. - Библиогр.: с. 382-396 . - Предм. указ.: с. 397-405. - 2500 экз.

 

618.1

Г 49 

         Гинекология : национальное руководство  /Гл. ред.: В. И. Кулаков, И. Б. Манухин, Г. М. Савельева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 1072 с. : рис. ; 24,5 см. - (Серия "Национальные руководства"). - Предм. указ.: с. 1064-1071.  ISBN 978-5-9704-0569-7 :

       

615-085(03)

Т 35    Вельте К.

          Терапевтический справочник Вашингтонского университета = The Washington Manual of Medical Therapeutics : перевод с английского / под ред.: Ч. Кэри, Х. Ли, К. Вельте. - 2-е русское издание. - Москва : Практика, 2000. - 879 с. - (Cерия "Зарубежные практические руководства по медицине"). - Предм. указ.: с. 814-879.    

 

616.12

М 74 

Моисеев, В. С., Сумарков А. В.

         Болезни сердца: руководство для врачей .- Москва, Универсум Паблишинг , 2001. - 464 c. : рис. 

 

615(075)

М 19 

Малишевский, М. В. и др.

         Руководство по факультетской терапии: учебное пособие / М. В. Малишевский, В. А. Жмуров, Э. А. Кашуба ; рец.: И. В. Медведева, Л. И. Гапон. - Москва : ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2003. - 816 с. ; 21 см.ISBN 5-89004-170-3 :

 

611

Д 25

Дгебуадзе, Мая Амбросьевна.

         Галерея натуральных анатомических препаратов = The Gallery of the Natural Anatomik Speci-mens : атлас анатомии человека. Книга на грузинском, русском и английском языках  /ред. И. В. Гайворонский ; англ. пер.: М. Дгебуадзе, Х. Джалабадзе. - Тбилиси, 2014. - 282 с. : цв. рис.

 

617-089(075)

О-60

         Оперативная хирургия  и топографическая  анатомия: учебник для студентов / Т. И. Аникина, И. А. Сычеников, П. А. Романов ; под ред. В. В. Кованова. - 4-е изд., доп. - Москва : Медицина, 2001. - 408 с. : рис. ; 27 см. - (Уч. лит. Для студентов мед. вузов).

        

615.2(083)

С 74  

         Спрвочник Видаль - 2002 : Лекарственные препараты в России /  ред. кол.: Ю. Ф. Исаков, Ф. И. Комаров, В. Г. Кукес. - 8-е изд., испр. и доп. - Москва : АстраФармСервис, 2002. - 1488 с. 28,5 см. - ISBN 5-89892-022-8 :

       

615.1(075)

A 34  

Ağayev, E., Rəhimov İ.

          Farmakologiya (resepyura ilə birlikdə) / E. Ağayev, İ. Rəhimov ; elmi red. D. Y. Hüseynov ; rəyçilər: D. Y. Hüseynov, R. A. Axundov. - 2-ci nəşr, işlənmiş, düzəlmiş və tamamlanmış. - Bakı : Elm və təhsil, 2014. - 592 s. ; 25 sm.

 

616.3-053.2(075)

M 15 

Mahmudov, İ. Ş. və başq.

         Uşaqlarda həzm sisteminin patologiyaları: dərs vəsaiti / İ. Ş. Mahmudov, Ü. Ə. Əliyeva ; rəy.: A. S. Hacıyeva, Ə. Q. Həsənov ; Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : Təbib, 2021. - 206 s. ; 21,5 sm.

 

617(075)

C 21  

Camalov, F. H. və başq.

          Cərrahi xəstəliklər: dərslik / F. H. Camalov, E. Y. Şərifov, D. M. Pənahov ; rəy.: R. Ağayev, Ş. F. İbrahimli. - Bakı : Şirvannəşr, 2021. - 562 s.  - ISBN 978-9952-37-673-9 :

 

612(075)

M 51

Məmmədov, A. M., Əliyev S. C.

         Normal fiziologiya : Azərbaycan Tibb Univer-siteti tələbələri üçün dərslik / A. M. Məmmədov, A. X. Əliyev ; rəy.: T. M. Ağayev, Ə. H. Əliyev, D. M. Əli-yeva. - Bakı : Təbib, 2016. - 514 s. : şək.

 

616.341-089

B 31

Bayramov, N. Y. və başq.

         Nazik bağırsağın cərrahi xəstəlikləri / N. Y. Bayramov, Ə. M. Rüstəm, B. M. Zeynalov ; rəy.: C. A. Hacıyev, F. H. Camalov ; Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : Təbib, 2016. - 164 s. :  şək.

 

577.1(076.1)

S 84 

         Statik biokimyadan testlər  / Azərbaycan Tibb Universiteti ; tərt.: Ş. İ. Həsənova, A. N. Qarayev, G. İ. Əzizova ; red.: A. M. Əfəndiyev, F. Q. İslamzadə. - Bakı : Təknur, 2014. - 251 s. - ISBN 978-9952-445-05-3 :

 

616.5

D 33 

         Dermatovenerologiya fənni üzrə tədris proq-ramı (Sillabus ) = Учебная программа подерматовенерологии = / Azərb. Res. Səh.  Nazirliyi, Azərb-aycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, ATU, Derma-tologiya kafedrası ; rəy.: İ. Ə. Ağayev, Ş. B. Baxş-əliyeva ; tərt.: Z. H. Cəfərov, İ. A. Əmirova, F. R. Mahmudov. - Bakı : Təbib, 2015. - 186 s.

 

613.63:615.9(075)

O 58 

Orucov, R. A.

         İstehsalat zəhərləri və peşə zəhərlənmələri: Tibb Universitetinin tələbələri üçün dərslik / R. A. Orucov ; rəy.: M. A. Kazımov, R. H. Əliyeva ; Azər-baycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : Təbib, 2015. - 128 s.

         

8 Az

E 45

Eldar, İsmayıl.

         Qərbi Azərbaycan , Göyçə-erməni  işğalı. - Bakı : Ecoprint, 2016. - 220 s.  - ISBN 978-9952-8104-7-9 :

      

616.34-002-036.11-053.2(075)

B 60 

Bəylərova, Reyhan Rəhim qızı.

         Uşaqlarda kəskin bağırsaq infeksiyalarının müalicəsi: dərs vəsaiti / R. R. Bəylərova ; rəy.: A. İ. Həsənov, A. A. Qaragözova, E. Q. Orucova ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, ATU. - Bakı : Təbib, 2016. - 104 s. : şək., cəd.

      

616.342-002.44-08(075)

Q 89   

Qurbanov, F.S. və başq.

         Onikibarmaq bağırsağın  ağırlaşmış xoraları / F. S. Qurbanov, N. Ə. Vəliyev, S. Ə. Əsədov ; rəy.: Q. Ş. Qarayev, S. İ. Zadıyev, S. M. Zeynalov ; Azərb.  Respub. Səh.  Naz., ATU. - Bakı : Elm və təhsil, 2014. - 158 s. : şək. ; 20 sm.

    

618.1(075)

K 23

Kamilova, Nigar Mir-Nağı qızı.

         Ginekologiya : Dərslik. Tibb universitetinin tələbələri üçün / N. M. Kamilova ; elmi red. E. M. Əliyeva ; rəy. S. H. Sultanova. - Bakı : Nafta-Press, 2015. - 363 s. ; 23,5 sm

 

Copyright © 2013-2016. Azərbaycan Tibb Universiteti. Bütün hüquqlar qorunur E - mail: [email protected]
Tel: (+99412) 595-59-25, 595-25-64