Haqqında Struktur Əməkdaşlar Elektron kitabxana Elektron bazalar Yeni kitablar
Əməkdaşlar
Eminova Ziyafət Sabir qızı -direktor
Orucova Gülbehişt Rafiq qızı-direktor müavini
Cəlilova Asudə Yədulla qızı-şöbə müdiri
Quliyeva Səriyyə Nəcəf qızı-şöbə müdiri
İsmayılova Bilqeyis İmaş qızı-şöbə müdiri
Qarayeva Gülarə Tari qızı-şöbə müdiri
Cabbarova Maisə Əlağa qızı-şöbə müdiri
Qorçiyeva Sürayyə Alı qızı-Şöbə müdiri
Abdullayeva Rəsmiyyə Rza qızı-bölmə müdiri
Əzizova Solmaz Əzizağa qızı-bölmə müdiri
Nuriyeva Mənzər Nuri qızı-bölmə müdiri
Cəfərova Səlimə Aram qızı-bölmə müdiri
Cəbiyeva Məlahət Hacı qızı - bölmə müdiri
Mərdanova Cəmilə İbrahim qızı-bölmə müdiri
Fətəliyeva Adifə Şuriyyə qızı-bölmə müdiri
Fazilova Solmaz Hacı qızı-bölmə müdiri
Abbasova Səidə Müseyib qızı-bölmə müdiri
Cavadova Aygün Rüstəm qızı-bölmə müdiri
Pənahova İlhamə Əsgər qızı-baş kitabxanaçı-biblioqraf
Kazımova Könül Eldar qızı-baş kitabxanaçı
Hüseynova Rəna Firudin qızı-metodist
Əmirəliyeva Esmira Qasım qızı-böyük biblioqraf
Əzizova Ülkər Saleh qızı-böyük biblioqraf
Bağırova Təranə Fərman qızı-böyük biblioqraf
Rəsulova Nigar Müseyib qızı-böyük redaktor
Allahverdiyeva Tahirə Tahir qızı-böyük kitabxanaçı
Ələkbərova Töfhə İbrahim qızı-böyük kitabxanaçı
Hüseynova Təranə İmran qızı-böyük kitabxanaçı
Cabarlı Sevil Kazım qızı-böyük kitabxanaçı
Hacıyeva Xuraman Məcid qızı-böyük kitabxanaçı
Hüseynova Nargilə Məmmədxan qızı-böyük kitabxanaçı
Hüseynova Sevinc Şükür qızı-böyük kitabxanaçı
Mahmudova Xuraman Sabir qızı-böyük kitabxanaçı
Əsgərov Əsgər Fərhad oğlu-böyük kitabxanaçı
Cabbarova Elbəniz Rəhim qızı-böyük kitabxanaçı
Məmmədova Şəfaqət İsmayıl qızı- biblioqraf
Məmmədova İlhamə Oruc qızı - biblioqraf
Hüseynova Səadət İmran qızı-biblioqraf
Musayeva Zərifə Famil qızı - kitabxanaçı
Abdıyeva Kəmalə Aslan qızı-kitabxanaçı
Rzayeva Gövhər Qiyas qızı-kitabxanaçı
Hacıyeva Şəfiqə Ağarəhim qızı-kitabxanaçı
Iskəndərova Sona Məhərrəm qızı-kitabxanaçı
Qurbanova Sədaqət Şaban qızı-kitabxanaçı
İsmayılova Dürdanə Maşallah qızı-kitabxanaçı
Rüstəmova Möbübət Firudin qızı-kitabxanaçı
Qəhrəmanova Məlahət İbrahim qızı-kitabxanaçı
Qayıbova İlahə Bayram qızı-kitabxanaçı
Rüstəmova Leyla Şahpolad qızı-kitabxanaçı
Arzumanlı Cananə Müzəffər qızı-0,5 şt. kitabxanaçı
Abbasova Məlahət Rəhim qızı-0,5 şt. kitabxanaçı
Əmrullayeva Mələk Əli qızı-0,5 şt. kitabxanaçı
Mehdiyeva Vüsalə İlyas qızı - 0,5 şt. kitabxanaçı
Copyright © 2013-2016. Azərbaycan Tibb Universiteti. Bütün hüquqlar qorunur E - mail: [email protected]
Tel: (+99412) 595-59-25, 595-25-64